Flere fælles strafferetslige regler på vej i EU. Det vil også kunne omfatte danske fiskere.

Flere fælles strafferetslige regler på vej i EU. Det vil også kunne omfatte danske fiskere.

EU Kommissionen lægger op til at der skal være fælles strafferetslige regler på langt flere områder end hidtil.
Forslaget vil bl.a. skulle sikre, at fiskere fra forskellige medlemslande rammes af ens sanktioner for samme overtrædelse. På samme måde, som det også lægges op til at bl.a. hackere og miljøsyndere, skal omfattes af fælles sanktionssystem. Det fremgår af en politisk plan, som EU Kommissionen ventes at vedtage tirsdag.

Det oplyser Radioavisen P4 tirsdag morgen. På trods af Danmark har et rets forbehold, og dermed umiddelbart ikke vil være omfattet af regel ændringen, noterer radioavisens rapporter, Journalist Ole Ryborg sig, at Danmarks kommende justitsminister, vil få svær ved ikke at implementere reglerne i dansk lov.

Retsforbehold betyder i øvrigt, at Danmark ikke har indflydelse på, hvordan de nye regler udformes.