Fiskeskipper bliver sømandsmissionær

Fiskeskipper bliver sømandsmissionær

Første januar skifter fiskeskipper Leif Rasmussen sit fiskenet ud med kaffe og tid til en god snak – han skal være sømandsmissionær. Leif skal besøge skibe og havne i Vendsyssel og have ansvar for driften af Bethel og Duen – Sømandsmissionens to sejlende sømandshjem.
Fiskeskipper Leif Rasmussen fra Strandby skifter styrhus 1. januar 2014. Leif bytter tilværelsen som fisker ud med tilværelsen som sømandsmissionær, hvor hans opgave bliver at sejle med Sømandsmissionens to skibe, Bethel og Duen, og besøge søfolk og fiskere på skibe og havne i Hirtshals, Skagen, Strandby og Frederikshavn.

Leif har været fisker hele sit liv og bor i Standby sammen med sin hustru, Gitte. Deres børn er flyttet hjemmefra.

I 2012 var Leif kortvarigt tilkaldt som forstærkning til sommertogt med Sømandsmissionens skibe. Han trivedes ved at møde mennesker med to øjne, to ører og én mund, og det er netop dét en stor del af arbejdet som sømandsmissionær går ud på – at se og lytte til de mennesker man møder og række trøst og evangelium, når det behøves.

Det er et stort spring for Leif, for hans eget skib er ikke solgt endnu. Så der er fortsat nogle praktiske udfordringer ved at slippe fiskeriet helt.