Fiskeskibes stabilitet

Fiskeskibes stabilitet

I samarbejde med den lokale fiskeriforening inviterer Fiskeriets Arbejdsmiljøråd alle interesserede til en spændende temadag om fiskeskibes stabilitet.
Temadagen giver mulighed for, at få et større kendskab til og forståelse for, hvad stabilitet er, samt en styrkelse af bevidsthed om vigtigheden af, at skibet til enhver tid har en god stabilitet. Temadagen byder på en gennemgang af de enkelte elementer i projektforløbet samt en debat om konklusionerne i projekt ”Stabilitets-undersøgelse af fiskefartøjer”.

Der vil blive vist praktiske stabilitetsforsøg med skibsmodel, hvor der er mulighed for at komme med forslag til forsøgene og få svar på spørgsmål, der vedrører stabilitet på fiskefartøjer. Tilmelding foregår hos den lokale fiskeri-forening, hvor arrangementet holdes.

Har din fiskeriforening endnu ikke tilmeldt sig hos Fiskeriets Arbejdsmiljøråd for afholdelse af en temadag kan de nå det endnu. Af hensyn til planlægningen og koordinering af dagene skal vi bede jer kontakte os hurtigst muligt.

Temadagene vil løbe af stablen i perioden fra den 19. oktober og frem til den 1. december 2011. Temadagene vil blive annonceret i Fiskeritidende samt på vores hjemmeside. Følgende er aftalt allerede:

Standby Fiskeriforening den 4. november 2011 kl. 12.30
Bornholm & Christiansø Fiskeriforening den 10. november 2011 – tidspunkt annonceres senere
Hirtshals Fiskeriforening den 17. november 2011 kl. 12.30