Fiskerne trives på jobbet og er sjældent syge

Fiskerne trives på jobbet og er sjældent syge

Det skriver Sintef om de norske fiskere, der både trives med det omskiftlige vejr og skiftende arbejdstider samt en løn der overvejende er afstemt efter resultatet, men som også, for manges vedkommende, plages af ryg og ledsmerter over det hårde fysiske arbejde, det også kan være.

Fiskeriet i Norge og i Danmark er så nært beslægtede og sker under nogenlunde samme regler, så en sammenligning er nærliggende og også lidt interessant set i forhold til det danske fiskeri og fiskernes helbredsstilstand.

Om forskningsprosjektet »Working environment and health in the Norwegian fishing fleet – challenges and health promoting factors« der er foretaget af det Norske Forskningsråd og i samarbejde med Universitetssygehuset i Nord-Norge (UNN), startede op i 2013 og det blev afsluttet sidste år. Det hele resulterede i to publikationer og rapporter.

  • Fiskerhelseundersøkelsen (2016)
  • Arbeidsmiljø og helse i fiskeflåten – utfordringer og helsefremmende faktorer (2018).

Undersøgelsen omfattede folk i fiskeriet, som i dag tæller mere end 9000 registreret erhvervsfiskere i Norge. Dertil kommer 1800 fiskere, der er registreret som bierhvervsfiskere. Tal, der er taget fra det norske fiskeridirektorat, taler således om 5500 fiskefartøjer i Norge, hvoraf ca. 3000 af disse er under 10 meter.

Interessen for fiskerierhvervet er selvsat stort, da de norske fiskere står for en stor del av værdiskabelsen i Norge. Hvorfor en afdækning af fiskeriets sundhedstilstand ikke bare har interesse for den enkelte fisker, men sandelig også for det norske samfund. Det er forklaringen på, hvorfor Sintef helhjertet er gået ind i projektet om sygefravær og årsager.

Statistikken for 2013 meldte om et sygefravær generelt i den norske befolkning på 5,5 procent. Målt overfor fiskerne, var dette 0,3 procent lavere, nemlig 5,2. Trods den forholdsvis liden synlige forskel, er den norske konklussion, at fiskerene er mindre syge end den norske befolkning er generelt.

Når sygdommen alligevel holder nogle fiskere hjemme fra jobbet, er det ikke almindelig forkølse eller hovedpine, men istedet erhvervsrelaterede skader, som muskel- og ledsmerter. Men trods den umiddelbare større risiko for arbejdsskader og ulykker med et erhverv på søen, så er sygdomsfraværet noget lavere end den norske befolknings generelt. Oveni kan lægges, at næsten 100 procent af fiskerne omfattet undersøgelsen beskriver, at de ofte eller nærmest altid stortrives på arbejdet.

Du kan læse om hele undersøgelsen her på Forskning.no