Fiskeriformand: Imødeser tiltrængt eftersyn af kontrolreglerne

Fiskeriformand: Imødeser tiltrængt eftersyn af kontrolreglerne

Til FiskeriTidende.dk siger Fiskeriformanden, at kameraovervågning ikke er den eneste løsning og man skal passe meget på med den unødvendige kameraovervågning og i det hele taget være varsomme med alt for restriktive stramninger indenfor fiskeriet.

Svend-Erik Andersen giver også i samtalens løb udtryk for, at Kontrolreglerne længe har trængt til et eftersyn, og det er da også med glæde at Fiskeriformanden nu kan se der ligger et endeligt forslag på bordet.

Til FiskeriTidende.dk siger Formanden, »Vi har længe haft et stort ønske om, at der sker en forenkling og en afbureaukratisering af reglerne og at de samtidig bliver udformet således fiskerne rent faktisk også kan efterleve dem. En øget bureaukratisering vil skade fiskeriets vækstmuligheder,« påpeger Svend-Erik Andersen videre, der som formand for Danmarks Fiskeriforening PO, har sendt en række ændringsforslag til både Statsministeriet og EU-Kommissionen.

Det understreges dog kraftigt fra Fiskeriformandens side, at spillereglerne skal være lige for alle og især for de fiskerier, der indenfor fællesskabet konkurrerer på de selv samme markeder. Han nævner samtidig landingsforpligtelsen, der fra 1. januar 2019 indføres i alle fiskerier, ikke er et mål i sig selv, men mere skal ses som et middel til øget bæredygtighed. »Det er en voldsom ændring og udfordring for fiskeriet med landingsforpligtelsen, og den bør undervejs i processen understøttes mere elektronisk.

Fiskeriet er i forvejen overvåget med satellit og man afgiver også løbende fangstrapporter til kontrollen. Det ville være en kæmpe hjælp for alle, hvis der fandtes et mere moderne system til denne indrapportering. Et system der selv sagt ikke kan dække alle fiskerier, men som i størst muligt omfang bør tilpasses. I det hele taget ønsker Svend-Erik Andersen at strammere regler nøje vurderes og overvejes, iden de indføres.