Fiskerne tager COVID-19 / Corona-Virus meget alvorligt
Danmarks Fiskeriforening (DFPO) tager sine forholdsregler og ændrer arbejdsgange, skriver direktør i Danmarks Fiskeriforening Kenn Skau Fischer

Fiskerne tager COVID-19 / Corona-Virus meget alvorligt

Danmarks Fiskeriforening (DFPO) tager sine forholdsregler og ændrer arbejdsgange, skriver direktør i Danmarks Fiskeriforening Kenn Skau Fischer på Fiskeritidende.dk og håber samtidig det ikke vil påvirke samarbejdet og servicen.

Direktøren skriver videre, at situationen omkring COVID-19 har udviklet sig bekymrende i Danmark inden for de seneste uger. Regeringen har fremlagt nye tiltag mod COVID-19 i bestræbelserne på at forsinke spredning af Corona-virus og uanset at indsatsen er nødvendig, så kan tiltagene også få betydning for den danske fiskerisektor. Derfor følger (DFPO) situationen nøje og har fulgt op på regeringens opfordringer. Det lyder bl.a.:

  • Vi bestræber os på at kunne servicere vores medlemmer i normalt omfang
  • tiltag i forhold til COVID-19, gør, at arbejdsgange i DFPO vil blive tilrettelagt og udført på en anden måde
  • For eksempel vil flere arbejdsdage end normalt være med udgangspunkt i hjemmearbejdspladsen
  • antallet af fysiske møder begrænses og vil i stedet foregå via Skype/telefon
  • Rejseaktiviteter begrænses også.

Ændringer, der alle er nødvendige for at mindske risikoen for smitte. Men forhåbentlig vil medlemmer og samarbejdsparterne ikke mærke forskel.

Kenn Skau Fischer understreger, at hvis der kommer ændringer eller behov for nye tiltag, melder DFPO ud på hjemmesiden og vil om nødvendigt tage direkte kontakt til medlemmer og samarbejdspartnere.

Danmarks Fiskeriforeningen forsøger at holde tæt kontakt med myndighederne for at sikre, at man i den danske fiskerisektor kan opretholde sine aktiviteter. I den forbindelse oplyser Fiskeristyrelsen, at den administrative praksis fastholdes på alle myndighedsområder, og at man forsøger at oppebære alle funktioner og services som sædvanlig.