Fiskeristatistisk årbog 2016

Fiskeristatistisk årbog 2016

Fiskeristatistisk Årbog 2016 er udgivet af Landbrugs- og Fiskeristyrelsen. Bogen indeholder de centrale statistiske oplysninger om det danske fiskeri, dansk akvakultur og den danske fiskeindustri.

Ved hjælp af informative tekster, tabeller og figurer bliver dansk fiskeri beskrevet detaljeret.

Årbogen indeholder seks kapitler med de nyeste data for 2016. De seks kapitler omhandler henholdsvis fiskerflåden, fangster, landinger, akvakultur, forarbejdningsindustrien og udenrigs- handelen. Derefter er der et kapitel med tiårs tabeller og sidst i Årbogen er der et kapitel inde- holdende et udvalg af international fiskeristatistik.

Alt materiale til tabellerne i kapitlet om forarbejdningsindustrien m.v. (kapitel 5) er udarbejdet af Danmarks Statistik og velvilligt stillet til rådighed for Årbogen. Grunddata for Kapitel 6 er stillet til rådighed af Danmarks Statistik.

Tabellerne i Årbogens fire første kapitler er alene baseret på Landbrugs- og Fiskeristyrelsens statistiske informationssystem. Data i disse tabeller baseres på et udtræk pr. 1. april. De fleste af disse data findes på Landbrugs- og Fiskeristyrelsens hjemmeside, der har adressen: www.lfst.dk. Fiskeristatistisk Årbog 2016 ligger gratis tilgængelig som PDF-filer på hjemmesiden.

Fiskeristyrelsen oplyser at det er gratis at hente årbogen på nettet via nedenstående link.

Fiskeristatistisk Årbog 2016