Fiskeriskolen Thyborøn uddanner fiskehandlere i vinterhalvåret

Fiskeriskolen Thyborøn uddanner fiskehandlere i vinterhalvåret

Danmarks fiskehandlere har taget godt imod den nye uddannelse, på fiskeriskolen i Thyborøn, og man har tilsluttet sig, at det første skoleophold bliver fra januar til marts 2012.
Via dialog og partnerskaber med Danmarks Fiskehandlere, fiskeriklynger, grossister og auktionshaller er uddannelsen blevet justeret og tilrettet så den i endnu højere grad afspejler erhvervets behov. Således bliver udskæring og trimning af fisk i endnu højere grad vægtet gennem alle uddannelsens teoretiske og praktiske dele.

En række moduler omhandlende økonomi og budgettering bliver koblet op omkring disse vigtige omdrejningspunkter, mens de faglige elementer fra gastronom uddannelserne tilpasses så de kun indeholder relevante fagelementer for en fiskehandler.

Indholdet i uddannelsen samt strukturen er således på plads. Hen over vinteren intensiveres arbejdet med markedsføring, rekruttering og virksomhedsgodkendelser.

Endvidere indgås de afdækkede samarbejdsaftaler med andre erhvervsskoler.

Fakta:
Fiskeriskolen uddanner fiskere og medarbejdere til den kystnære maritime sektor – det vil sige medarbejdere på småfærger, lodser, beredskabstjenester, havmøller m.fl.

Hvert år deltager mellem 500 og 600 elever og kursister i uddannelserne.

Arbejde til søs er farligt arbejde. Derfor gøres der meget ud af sikkerhed overalt på skolen. Der sikres grundig instruktion før praktiske øvelser, undervisningsmiljøet er sundt og sikkert.

Fiskeriskolen er en del af EUC Nordvest – center for erhverv og uddannelse – og kan derfor også tilbyde en lang række kurser og uddannelser tilknyttet vores hovederhverv. Det kan være ledelse, økonomi, IT, sprog og praktiske uddannelser f.eks. indenfor transport, motor og hydraulikområdet.