Fiskeriområdet betjenes indtil videre af Landbrugsstyrelsen

Fiskeriområdet betjenes indtil videre af Landbrugsstyrelsen

Udenrigsministeriet og Miljø- og Fødevareministeriet arbejder på højtryk for at flytte fiskeriområdet til Udenrigsministeriet, hvor Karen Ellemann har ministeransvaret for området. Indtil denne flytning er gennemført, betjener den nyetablerede Landbrugsstyrelse i en periode stadig fiskerierhvervet.

Derfor skal kunderne, både fiskere og landmænd, stadig henvende sig til Landbrugsstyrelsen, som vil servicere dem og sikre en ordentlig opgaveløsning, indtil flytningen er gennemført, og en egentlig Fiskeristyrelse er etableret.

Fiskere og andre interessenter på fiskeriområdet skal altså indtil videre gøre, som de plejer.

Der vil løbende blive orienteret om ændringer i praksis.

Kontakt

Pressehenvendelser skal fortsat rettes til Landbrugsstyrelsens pressevagt på tlf. 41 89 25 07.

Pressehenvendelser til Minister for fiskeri og ligestilling og minister for nordisk samarbejde Karen Ellemann rettes til presserådgiver: Anna Munck mail: annmun@um.dk, mobil 61 97 90 33