Fiskeriet udfordres i høringsforslaget om nyt fiskeriudviklingsprogram

Fiskeriet udfordres i høringsforslaget om nyt fiskeriudviklingsprogram

Med det nye forslag til fiskeriudviklingsprogram for 2014-2020 kommer der fokus på at give danske fiskere bedre muligheder for at udøve skånsomt fiskeri samtidig med, at der fortsat er lagt vægt på vækst og udvikling i sektoren.

Et vigtigt område bliver eksempelvis håndtering af den kommende landingsforpligtelse, der betyder, at havets ressourcer vil blive udnyttet langt bedre, men som også er en ny udfordring for fiskerne.

Mulighed for tilskud
Med det nye program bliver det muligt at søge tilskud til tiltag, der dels begrænser uønskede fangster, og dels muliggør, at hele fangsten kan håndteres på fartøjerne og i havnene. Ligeledes er det muligt at støtte udvikling af nye produkter i forarbejdningssektoren, så hele fangsten kan bidrage til at skabe merværdi.

For akvakultursektoren lægges sporene med den nye nationale akvakulturstrategi for en bæredygtig vækst i dansk akvakultur – denne udvikling skal programmets indsats også være med til at understøtte.

I programforslaget indgår foreløbig en mulighed for at etablere lokale fiskeriaktionsgrupper (FLAG). Det vil dog først i forbindelse med de politiske forhandlinger efter høringen blive afgjort, om lokaludviklingsopgaver i fiskeriområder skal løses af FLAG’er, eller om de mere hensigtsmæssigt kan varetages af landdistriktsprogrammets LAG’er i samspil med fiskeriudviklingsprogrammets øvrige indsatser.

Fiskeriudviklingsprogrammet er sendt i høring d. 14. april og der er høringsfrist d. 10. juni 2014. Læs mere på Høringsportalen, som indeholder HøringsbrevHøringslisteFiskeriudviklingsprogrammet og Strategisk Miljøvurdering samt Fiskeriudvikling.