Fiskerierhverv er skuffede over nej til højere tobiskvote

Fiskerierhverv er skuffede over nej til højere tobiskvote

Fiskerierhvervet i Danmark er uenige med fødevareminister Dan Jørgensens beslutning om ikke at forhøje den nuværende tobiskvote. Fredag i sidste uge gik fiskerierhvervet sammen om en fælles henvendelse til Dan Jørgensen for at få sat gang i en hurtig forhøjelse af tobiskvoten i Område 1, og man havde håbet på, at man ville møde velvilje hos ministeren.
– Det her er et hårdt slag for både fiskerne, industrien på land og de lokalsamfund for hvem det årlige tobisindustri er en vigtig del af økonomien og dermed også beskæftigelsen. Det er endnu hårdere, når vi ved, at fiskerne lige nu fanger mange tobis og alligevel bliver tvunget til stoppe, selv om der er masser af tobis at fange endnu, siger Svend Erik Andersen, formand i Danmarks Fiskeriforening PO.

Fiskeriet efter tobis bliver forvaltet ud fra en områdeopdeling, der betyder, at fiskerne skal fange tobisen i bestemte områder snarere end der, hvor den findes og er til at fiske rentabelt på. Det er således tilfældet i år, hvor de danske fiskere har fået en meget stor andel af kvoten i det såkaldte Område 3. Her er det ikke muligt at lave et rentabelt fiskeri på tobis.

Derimod er der masser af tobis i Område 1, hvor fiskerne har en kvote på 125.000 tons. Det svarer til under halvdelen af den normale kvote for området, og den eksisterende kvote bliver fisket op inden for kort tid.

– Vi har tidligere fremlagt et ønske om at få en langt mere fleksibel forvaltning af tobis, og det har Fødevareministeriet sagt nej til. Det rammer nu fiskerne og fiskeindustrien, fordi den nuværende forvaltning lukker for et ellers meget godt fiskeri i Område 1, siger Christian Olesen, formand for Danmarks Pelagiske Producentorganisation.

Fiskerierhvervet har vurderet, at fastsættelse af en ekstra kvote på 40.000 tons vil være absolut forsvarligt og det vil give fiskerne en førstehåndsnettoværdi på cirka 60 mio. kroner. For fiskemels- og fiskeoliefabrikkerne svarer det til ekstra eksport til en værdi af cirka 150 mio. kroner.

En lang række af borgmestre i Vest- og Nordjylland gav i går deres opbakning til fiskerierhvervets ønske om en kvoteforhøjelse. Det skete i form af et brev, som borgmestrene sendte til fødevareminister Dan Jørgensen med en klar opfordring om arbejde for en kvoteforhøjelse. Borgmestrene betonede blandt andet, at der er mange arbejdspladser og samfundsøkonomi på spil, hvis tobisfiskeriet bliver tvunget til at stoppe.