Fiskere fryder sig over forrygende tobis-fangster

Fiskere fryder sig over forrygende tobis-fangster

Landingerne af tobis har været rekordstore tobis, siden tobissæsonen startede 1. april. Foreløbige tal viser, at danske fiskere hidtil i år har landet 359.132 tons tobis. Det er den største mængde, som danske fiskere har landet i de seneste 10 år.

Kun en gang tidligere har landingerne været over 300.000 – nemlig i 2009, hvor der blev landet 305.346 tons. Trods de store mængder, så er den økonomiske side knapt så opløftende. Det skyldes, at den gennemsnitlige kilopris er lavere end tidligere år. I kroner og øre er der landet tobis for 396,4 millioner kroner. 2010 – det bedste år rent økonomisk de seneste 10 år – var bruttoomsætning 472,2 millioner kroner. Sammenlignet med 2016 vil vil omsætningen i år dog være langt højere. En meget lille kvote førte til, at der kun blev landet tobis for 60,2 millioner kroner i 2016. Tobis er den økonomisk set den mest betydende proteinfisk for de danske producenter af fiskemel og fiskeolie. Det er EU, der afgør størrelsen af den årlige kvote, som i år har været den største i 10 år.