Fiskemelsindustri fyrer medarbejdere
TripleNine opsigelserne vil ramme både timelønnede, funktionærer og ledere i både Thyborøn og Esbjerg. Foto: HQ i Esbjerg

Fiskemelsindustri fyrer medarbejdere

Fiskemelsfabrikken TripleNine, med afdelinger i Esbjerg og Thyborøn skriver i en pressemeddelelse, at man i den kommende tid desværre må sige farvel til ca. 37 medarbejdere.

Opsigelserne vil ramme både timelønnede, funktionærer og ledere i både Thyborøn og Esbjerg, skriver Triplenine Denmark, der overvejende producerer fiskemel til brug i dyrefoder samt fiskeolie.

Branchen er trængt og udfordret af faldende råvarelandinger til virksomhedens fabrikker og udsigten til en bedring for industrifiskerne, der leverer hovedparten af TripleNine’s råvare ser ikke lysere ud for 2020. Tværtimod ser man fortsat faldende kvoter for blåhvilling og Østersø-brislingen samt måske uændrede eller svagt stigende kvoter for både tobis og Nordsø-brisling. Så udsigterne er ikke gunstige, hvorfor TripleNine ser sig nødsaget til at reducerer i bemandingen på de 2 afdelinger.

direktør Jes Bjerregaard siger som adm. direktør for TripleNine Danmark, »Vi befinder os i et stærkt konkurrencepræget marked, som for danske virksomheder i vores branche er yderligere skærpet bl.a. pga., at den norske krone er blevet svækket med ca. 40 pct. i forhold til den danske krone gennem de seneste fem år. Derfor er der behov for en løbende effektivisering af vores virksomhed, hvor omkostningerne skal tilpasses fremtidens krav,« udtaler direktøren videre. I det seneste regnskab for Triplenine Group faldt overskuddet fra 111 mio. kr. til 24 mio. kr. Altså et fald på næsten 80 pct. Et regnskab der blev betegnet som »utilfredsstillende og lavere end forventet«.

Men selvom og nærmest på trods af, at overskuddet dykkede så kraftigt valgte Triplenine Group alligevel at udbetale 70 mio. kr. i udbytte til sine ejere. Året forinden blev der udbetalt 270 mio. kr.