FF’s bestyrelsesformand Jens Borup ser optimistisk på fremtiden

FF’s bestyrelsesformand Jens Borup ser optimistisk på fremtiden

Der er god grund til at være optimist efter en udfordrende periode, konkluderer Jens Borup i dette interview på tærsklen til det nye år.
“Vi har fået godkendt eller fået tilsagn om godkendelse af samtlige vore ni internationale certifikater. Dertil kommer, at jeg med tilfredshed kan glæde mig over den forståelse, som vi har mødt hos vore kunder og leverandører, samtidig med et konstruktivt samarbejde med myndighederne. Efteråret har været en turbulent periode,”  fastslår Jens Borup, der som FF Skagens bestyrelsesformand sammen med økonomidirektør Poul R. Poulsen har udgjort den daglige ledelse siden juli.

“Først og fremmest er det på sin plads at sige tak til vore kunder, der stort set alle har vist forståelse for situationen samtidig med en velvilje, der betyder, at vi – trods alt – er kommet tilfredsstillende gennem efteråret. Denne forståelse har medvirket betydeligt til, at vi nu er på rette spor og kan konstatere, at samarbejdet med vore kunder er, som det altid har været, baseret på en gensidig tillid.”

Myndighederne og FF  Jeg vil også pege på vort samarbejde med myndighederne. Det har medvirket til, at vi på et meget tidligt tidspunkt i forløbet har kunnet identificere de problemer og udfordringer, der viste sig. Dette samarbejde har været afgørende for, at kvalitetskravene til vore produkter har kunnet fastholdes, og det er væsentligt for alle parter.

Uændret markedspris  Samarbejdet med vore leverandører af råvarer har ligeledes været baseret på gensidig forståelse. Det har medvirket til, at vi er kommet fornuftigt gennem den forløbne periode. FF har ganske vist lidt et økonomisk tab, men det er vigtigt at pointere, at det ikke påvirker priserne. Vi betaler som hidtil markedsprisen. De tab, der viser sig, vil alene ramme aktionærerne, hvilket vi har forklaret dem.

Det er samtidig vigtigt at fastslå, at også samarbejdet med vore finansielle partnere fortsætter som hidtil. Også på den front har der været bred forståelse for de vanskeligheder, der opstod, og som er løst tilfredsstillende. Vi har ansat vor nye, administrerende direktør Johannes Palsson. Vi ser frem til et frugtbart samarbejde baseret på de faglige kvalifikationer samt hans internationale erfaring og værdier, som FF og han deler.