FF Skagen A/S har to store forretningsområder

FF Skagen A/S har to store forretningsområder

Det var en yderst tilfreds bestyrelsesformand for Skagen A/S, Jens A. Borup der i sin beretning på generalforsamlingen fredag den 23. marts kunne konstaterer, at firmaet nu for alvor er blevet en medspiller i sildeindustrien i Nordatlanten.

»Vi har i det forgangne år købt Nielsen Fiskeeksport A/S i Aalbæk sammen med Västkustfisk SVC AB og efterfølgende Skagerak Pelagic i Skagen,« forklarede formanden videre, hvilket gør at virksomheden for fremtiden nu har to »ben« at stå på, èt om Fiskemel og olie samt ét om silden.

Sildevirksomhederne bliver samlet til en koncern under navnet SCANDIC PELAGIC og bliver hermed en stærk konsumenhed, der kommer til at håndtere mellem 150 til 160.000 tons pelagisk konsumfisk om året.

For fiskkemel og olievirksomheden har 2017 været et godt år. FF Skagen fik tilført rekordmange råvarer, 615.000 tons med mere end 200.000 tons tobis. De 413.000 tons er produceret i Skagen og 202.000 tons i Hanstholm. De store investeringer i nyt maskineri både i Hanstholm og Skagen, som blev gennemført i 2016 bestod prøven og medvirkede til det gode resultat i 2017.

Koncernen realiserede i 2017 en omsætning på 2.301 millioner kr. og et resultat efter skat på 68,5 millioner kr. Egen-kapitalen udgør pr. 31 december 2017 329 millioner kr.