Fem havne får tilsammen 20 mio. kroner fra Fødevareministeriet


Havnene i Skagen, Hanstholm, Esbjerg, Kerteminde og Bagenkop får glæde af tilskud for i alt 20,6 mio. kroner fra Fødevareministeriet.

Fødevareministeriet har netop givet tilsagn til tilskud på næsten 20,6 mio. kroner til fem havne. Der er blandt andet ydet tilskud på 6,9 mio. kroner til etablering af fisketerminal på Skagen Havn. Esbjerg havn vil få tilskud på 12,3 mio. kroner til etablering af kajer og lossepier samt uddybning af havnen, hvilket gør at man vil kunne modtage større fartøjer. Kerteminde Kommune får tilskud på 215.000 kroner til renovering af den vestlige fiskerihavns mole, mens Hanstholm Havn får tilskud på ca. 1 mio. kroner til etablering af olieforsyning af fiskefartøjer. Endelig er der ydet tilskud på 160.000 kroner til Bagenkop Havn i form af et beddingsprojekt med ny beddingsvogn og renovering af sidetrækspil.
”Tilskuddene er en investering i den danske fiskerisektor og med til at støtte den regionale udvikling omkring de kommuner, hvor fiskeriet er forankret,” siger fødevareminister Hans Chr. Schmidt.

Fakta om tilskudsordningen
Fødevareministeren oprettede tidligere på året to puljer på tilsammen 144 mio. kroner til 1. halvår 2007. Puljerne giver op til 50 procent i tilskud og er medfinansieret af EU. De skal blandt andet være med til at skabe fornyelse i fiskeriet, fiskerihavnene, fiskeriforarbejdningsindustrien. Pengene kan også gå til akvakultur-projekter.

Projekterne skal være endeligt afsluttet i 2008. Puljerne er en overgangsordning til det nye EU-Fiskerifondsprogram, som vil komme til at gælde for perioden 2007-2013. Fiskerifonds-programmet forventes iværksat senere på året. Læs mere på www.fiskeriudvikling.dk

Følgende havne får tilsagn om tilskud:

1. Kerteminde Kommune får tilsagn om tilskud på 215.000 kroner til renovering af den vestlige fiskerihavns mole.

2. Skagen Havn får tilsagn om tilskud på 6.860.380 kroner til etablering af Fisketerminal på Skagen Havn.

3. Hanstholm Havn får tilsagn om tilskud på 1.050.000 kroner til olieforsyning af fiskefartøjer.

4. Langeland Kommune får tilsagn om tilskud på 160.000 kroner til et beddingsprojekt på Bagenkop Havn med ny beddingvogn og renovering af sidetrækspil.

5. Esbjerg Havn får tilsagn om tilskud på 12.273.000 kroner til etablering af kajer og lossepier

FiskerForum – 2. juni 2007