Fiskeriets indtjening januar til april 2007


I perioden januar-april var bruttoindtjeningen ved det danske fiskeri på 884 mio. kr., hvilket var 2 % mindre end sidste år.
Der blev ilandbragt 233.000 tons, hvilket var 14 % mindre end i samme periode sidste år.

Bruttoindtjeningen ved konsumfiskeriet, ekskl. blåmuslinger, var 59 mio. kr. lavere end i fjor, og udgjorde 675 mio. kr., hvilket svarede til en reduktion på 8 %. Der var en reduktion i de tilførte mængder på 24 %. Gennemsnitsprisen blev forøget med 21 %.

I industrifiskeriet blev bruttoindtjeningen på 180 mio. kr. svarende til en forøgelse på 27 % sammenlignet med sidste år. De ilandbragte mængder var 7 % lavere end i fjor, og gennemsnitsprisen blev forøget med 37 %. Bruttoindtjeningen i fiskeriet efter tobis udgjorde 66 mio. kr., hvilket var 263 % højere end i fjor. Fiskeriet efter blåhvilling bidrog med 63 mio. kr., hvilket var 33 % højere end i fjor, og fiskeriet efter brisling bidrog med 44 mio. kr., hvilket svarede til en reduktion på 38 % i forhold til sidste år.

Mængden af ilandbragte torsk var 19 % mindre end i fjor. Bruttoindtjeningen ved torskefiskeriet udgjorde 192 mio. kr., hvilket svarede til en reduktion på 8 % i forhold til sidste år.

Den gennemsnitlige kilopris blev forøget med 13 % til 16,95 kr./kg. I Østersøen blev de ilandbragte mængder reduceret med 15 %, og bruttoindtjeningen udgjorde 142 mio. kr., hvilket var på niveau med sidste år. Gennemsnitsprisen blev på 14,81 kr./kg. mod 12,55 kr./kg. sidste år, hvilket svarede til en forøgelse på 18 %. I Kattegat/Skagerrak var bruttoindtjeningen 26 % lavere end sidste år, og udgjorde 20 mio. kr. De ilandbragte mængder faldt med 35 %. I Nordsøen blev de ilandbragte mængder reduceret med 33 %, og bruttoindtjeningen blev reduceret med 25 % til 30 mio. kr.

I fiskeriet efter anden torskefisk udgjorde bruttoindtjeningen 28 mio. kr., hvilket var 13 % mindre end sidste år. De ilandbragte mængder blev reduceret med 9 %.

Bruttoindtjeningen i fiskeriet efter mørksej udgjorde 14 mio. kr., svarende til en reduktion på 27 %. Bruttoindtjeningen i fiskeriet efter kuller udgjorde 4,3 mio. kr., hvilket var 33 % højere end sidste år.

Bruttoindtjeningen ved rødspættefiskeriet blev på 68 mio. kr. svarende til en reduktion på 19 % i forhold til i fjor. Der var en reduktion i de landede mængder på 23 %, og gennemsnitsprisen blev forøget med 5 % til 14,86 kr./kg.

I forhold til i fjor var der en reduktion i bruttoindtjeningen ved tungefiskeriet på 5 % Den samlede bruttoindtjening udgjorde 35 mio. kr., mens tilførslerne blev reduceret med 28 %.
Gennemsnitsprisen blev forøget med 32 % til 107,37 kr./kg.

I fiskeriet efter anden fladfisk blev bruttoindtjeningen reduceret med 2 % til 53 mio. kr., og de ilandbragte mængder blev reduceret med 19 %.

I fiskeriet efter sild udgjorde bruttoindtjeningen 95 mio. kr., svarende til en reduktion på 34 %. De ilandbragte mængder blev reduceret med 30 %.

I gruppen anden fisk udgjorde bruttoindtjeningen 43 mio. kr., hvilket var 18 % mindre end i fjor. Bruttoindtjeningen i fiskeriet efter havtaske udgjorde 22 mio. kr. svarende til en reduktion på 28 % i forhold til sidste år, og de tilførte mængder blev reduceret med 32 %.

Bruttoindtjeningen i fiskeriet efter jomfruhummer udgjorde 81 mio. kr., svarende til en forøgelse på 40 %. De ilandbragte mængder blev forøget med 33 %, og gennemsnitsprisen udgjorde 75,84 kr./kg., hvilket var 5 % højere end i fjor.

I Skagerrak var bruttoindtjeningen på 47 mio. kr., hvilket var 72 % højere end i fjor. I Nordsøen var bruttoindtjeningen på 19 mio. kr., hvilket var 15 % mindre end i fjor, mens Kattegat bidrog med 14 mio. kr., hvilket var 82 % højere end i fjor.

I fiskeriet efter dybvandsrejer udgjorde bruttoindtjeningen 31 mio. kr., hvilket var 7 % mindre i forhold til sidste år.

I fiskeriet efter andre krebs- og bløddyr udgjorde bruttoindtjeingen 48 mio. kr., hvilket var 76 % højere i forhold til samme periode sidste år. I fiskeriet efter hesterejer blev bruttoindtjeningen på 35 mio. kr., hvilket svarede til en forøgelse på 105 % i forhold til samme periode sidste år. I fiskeriet efter østers udgjorde bruttoindtjeningen 11 mio. kr., hvilket var 22 % højere end i fjor.

Bruttoindtjeningen i blåmuslingefiskeriet udgjorde 29 mio. kr., hvilket var 14 % højere end i fjor. Fangstniveauet udgjorde 20.000 tons, og gennemsnitsprisen blev forøget med 36 %.

Kilde: Fiskeridirektoratet

FiskerForum – 1. juni 2007