Færøske hummerfiskere raser: Fiskeopdræt truer vores levebrød

Færøske hummerfiskere raser: Fiskeopdræt truer vores levebrød

Det er ene og alene den kraftige stigning i fiskeopdræt i de færøske fjorde, som har medført, at hummerfiskeriet er halveret. Det mener de færøske hummerfiskere, som nu forlanger erstatning.

Ifølge de færøske hummerfiskere er deres fiskeri halveret fra 2001 til 2016. Det svarer til henved 47 millioner kroner i mistede indtægter, viser en opgørelse. Og dette beløb skal erstattes, pointerer fiskerne, som hævder, at det er stigende forurening fra fiskeopdræt i de færøske fjorde, som er årsagen til nedgangen i fiskeriet.

Fiskerne peger på, at i årene fra 1982 til 2000 var fiskeriet efter hummere stabilt, og at der i denne periode stort set ikke var fiskeopdræt i fjordene. Og da hummerfiskeriet allerede var etableret inden fiskeopdræts-virksomhederne rykkede ind i fjordene, så ville erstatning af mistede indtægter være det eneste rigtige, påpeger fiskerne.

Fiskernes krav om erstatning er kommet i forbindelse med, at en ny lovgivning om fiskeopdræt netop nu er til behandling hos de færøske politikere.

Den færøske erhvervsminister Poul Michelsen har dog ikke til sinds at yde erstatning til fiskerne. I en kommentar udtaler han, at hvis fiskerne ønsker erstatning, så må de gå rettens vej. Dog siger han, at den nye fiskeopdræts-lovgivning kan komme til at forbedre forholdene for de trængte, færøske hummerfiskere.