Færøsk makrelfiskeri i langsomt tempo

Færøsk makrelfiskeri i langsomt tempo

Indtil videre ikke samme fart over makrelfiskeriet i 2012, sammenlignet med året før. Et nyt stort moderskib er ankommet til området for at aftage fangster.
En nylig optælling af årets makrel landinger viser, at færøske fartøjer hidtil har fisket ca. 47.000 tons, hvor skibene på samme tid sidste år havde fanget 85.000 tons. Fra sæson starten var fiskeriet delvis hæmmet af iblandede sild, men det har i den seneste periode ikke længere været tilfældet.

Alt imens det store fartøj Høgaberg løbende modtager fangster fra en række trawlere, er der netop ankommet et andet gigant fartøj til færøsk farvand. Det drejer sig om Kai Yu, som er søsterskib til Høgaberg og som nu på samme måde skal aftage fisk fra en række færøske trawlere. For 3 uger siden var Kai Yu på vej til området, men skiftede kortfristet til grønlandsk farvand, for at fiske makrel sammen med skibet Kai Li. Det er rederiet Thor fra Hósvik, der nu har foranlediget Kai Yu er kommet til færøsk farvand.

Derimod ventes det store fartøj Lafayette, ikke at komme til Færøerne i denne sæson. Det forlyder, at man i år ikke har kunnet opnå enighed om de økonomiske betingelser for et samarbejde. Lafayette er i stedet i aktion i grønlandsk farvand.

De færøske skibe, som fisker makrel, fanger nu i farvandet op mod den Islandske sektorgrænse.

Syd for Færøerne fisker i øjeblikket en række russiske skibe, som tilsammen råder over en kvote på 12.500 tons.

Høgaberg har netop leveret 2.200 tons ved Bergfrost i Fuglefjord. Blandt de fartøjer som i den seneste periode har leveret råvarer til skibet, er paretrawlerne Stelkur og Bakur, Partrawlerne Stelkur, Bakur, Rókur, Lerkur, Rankin og Suðuroyingur.

FiskerForum.com