Færøsk lobby mod EU-sanktioner

Færøsk lobby mod EU-sanktioner

Det færøske Landsstyre har bedt WTO om at se på uenigheden mellem Færøerne og Den Europæiske Union, efter EU indførte sanktioner mod Færøerne sidste år, som følge af konflikten om fiskekvoterne for sild og makrel.

BBC News Scotland skriver på deres hjemmeside, at de færøske fiskeres selvbestaltet øgning af kvoten på sild og makrel, især har berørt de skotske fiskere, hvis hovedindtægtskilde i fiskeriet netop kommer fra fangster af sild og markel.

Færøerne og nabolandet Island har gentagne gange undladt at indgå aftaler med EU, i forbindelse med forhandlingerne om kvoterne for sild og makrel. Både Færøerne og Island har fortsat ensidigt fastsat større kvoter for både sild og makrel, trods internationale advarsler om at fiskeriet ikke var bæredygtigt og langt udover hvad arterne kunne bære.

EU indførte derfor forbud mod import af visse fiskeprodukter fra den nordatlantiske ø. Hvilket har ramt øen hårdt, da fisk udgør 95% af den færøske eksport. Dette har tvunget Færøerne til at finde nye afsætningskanaler.

Færøerne har tidligere hævdet at sanktionerne er ulovlige og de bad derfor WTO om at nedsætte et panel til at undersøge lovligheden af sanktionerne, og ifølge BBC News Scotland vil spørgsmålet blive drøftet på den næste forhandlingsrunde, der finder sted den 20. januar 2014.