Færøerne indgår ny arktisk fiskebeskyttelses aftale

Færøerne indgår ny arktisk fiskebeskyttelses aftale

Færøerne har indgået en ny aftale om at beskytte Arktis fiskeri og livet i havet samt at forebygge olieforurening.
Den færøske lagmand Kaj Leo Holm Johannesen var medunderskriver på aftalen med den danske udenrigsminister, Villy Søvndal.

Både den danske Udenrigsminister Villy Søvndal og den færøske Premierminister Johannesen påpegede betydningen af, at Færøerne har en aktiv og direkte rolle i alle aspekter i samarbejdet og i forhandlingerne i Arktisk Råd.

Ud over at underskrive den nye aftale om olieforurening til søs, er Færøerne nu også medunderskriver til Arktis Search and Rescue samarbejdsaftalen der blev indgået for to år siden.

Premierminister Johannesen sagde ved underskrivelsen: “Vi er nødt til at gribe alle muligheder for at beskytte havene omkring os og til at udvikle det enorme potentiale der ligger i havet som kilde til fødevarer og som energiressource samt som transportvej, på en bæredygtig måde.”

“Vi har brug for at få den rette balance mellem, på den ene side naturen og på den anden side vores rettigheder men også pligter, som folk der bruger af naturens ressourcer og som bor i den, til at udnytte naturen bæredygtigt og samtidig skabe velstand og økonomisk udvikling i området. Kun med denne balancegang, kan vi i fremtiden være betydeligt bedre forberedt på pludselige og dramatiske ændringer.”

Færøerne spiller en aktiv rolle i det regionale samarbejde på en række områder, både som en del af den nordiske familie af lande, blandt andet gennem samarbejde i Scandinavien og på tværs af Nordatlanten. Færøerne har været aktiv deltager i Arktisk Råd sammen med Grønland og Danmark siden slutningen af 1990’erne, og de deltog også i miljøsamarbejdet (AEPS) forud for etableringen af Arktisk Råd.

I 2012 bestilte Færøerne en strategisk vurdering af hvilke muligheder en fiskerination har i Arktis, for den vej igennem at få en dybere og bredere forståelse af de udfordringer og muligheder Færøerne har i de kommende år. Opgaven var at undersøge nærmere, hvordan Færøerne bedst kunne tilpasse sig de skiftende forudsætninger og hvorledes de bedst muligt kan udnytte de nye muligheder.