EU`s største fiskerinationer i udsmids-krig

EU`s største fiskerinationer i udsmids-krig

Der spores stor uenighed på mødet mellem EU landenes fiskeriministre omkring, hvor hårdt man skal regulere og hvor langt man skal gå med udsmids forbuddet.
Tirsdag aften var EU`s fiskeriministre samlet for blandt andet at diskutere hvorledes man fremadrettet skal håndtere og lovgive om fiskeriets reformpakke.

Forhistorien er følgende; den 13. juli 2011 blev kommissionens forslag til en reformpakke om den fælles fiskeripolitik fremlagt. Året efter den 12. juni vedtog Rådet en delvis indstilling til en ny grundforordning, som et led i reformen. Deriblandt også vigtige spørgsmål som relaterer til et maksimalt bæredygtigt udbytte (MSY). Men nu her kun otte måneder senere ser forslagene, om at stoppe fiskernes udsmid af fisk, ud til at blive udvandet i forhold til det oprindelige forslag.

EU`s Fiskerikommissær Maria Damanaki opfordrede fiskeriministrene, forud for mødet med de svære forhandlinger, til ikke at gå på kompromis og samtidig lytte til hvad folket siger. De ønsker ikke, efter Fiskerikommissærens mening, at fisk bare bliver smidt ud igen for at dø. Statistikken viser at 23 procent af alle fisk der fanges i EU`s farvande, smides tilbage i havet igen, for ikke at tælle med i fiskekvoterne.

Trods den store enighed sidste år, om et generelt forbud mod udsmid, så arbejder især to store lande som Frankrig og Spanien imod med både forhalinger og undtagelser.

England og Tyskland støtter derimod forslaget og ønsker at udvide forbuddet til hele EU, et forbud som Sverige, Norge og Danmark allerede har indført i Skagerrak fra og med 2014.

Resultatet af tirsdagens og nattens møde mellem fiskeriministrene, skal efterfølgende bruges i forhandlingerne om den samlede fiskerireform med EU-Parlamentet.

Det irske formandskab har sat som mål at have fiskerireformen på plads inden juni i år.