EU´s Landbrugs- og Fiskeriministre mødes i Bruxelles

EU´s Landbrugs- og Fiskeriministre mødes i Bruxelles

Mødet i EU-Rådet for Landbrug og Fiskeri finder sted i Bruxelles i »Justus Lipsius Building« over to dage, fra mandag den 17. til og med tirsdag den 18. juli 2017. Her starter det hele med en præsentation af arbejdsprogrammet for det estiske formandskab.

EU-Kommissionen vil derefter forelægge EU-Rådets status for den fælles fiskeripolitik og en høring om fiskerimulighederne i 2018.

TAC og fiskerimuligheder (baggrundsoplysninger)

I gennemsnit spiser hver europæer ca. 23,1 kg fisk per. person hvert år. 62 procent af dette kommer fra kun 13 forskellige arter af fisk.

Der ligger en helt fast procedure, når der i EU-Kommissionen skal fastsættes fangstgrænser og kvoter.  Man mødes til konsultation i Rådet for Landbrug og Fiskeri, hvor fiskemulighederne fremlægges af STECF ( Scientific, Technical and Economic Committee for Fisheries og af ICES The international Council for the Expolration of the Sea. Dette afstedkommer gerne en diskussion landene imellem og ud af dette kommer der så et forslag på baggrund af indsparkene fra STECF og ICES.  Resultatet gennemgås i EU-Kommissionen, som herefter indstiller kvoter og fangstgrænser for de fire områder.  Herefter går forslaggene til en teknisk gennemgang, for at justerer for eventuelle fejl og endeligt rammer de afdelingen, hvor der justeres og identificeres for det rent politiske. Herefter ryger forslaget direkte til endelig godkendelse m.m.