EU`s Fiskeri-reform foran afgørende forhandlinger

EU`s Fiskeri-reform foran afgørende forhandlinger

Striden kommer til at stå om udsmidsforbudet, der i grove træk går ud på, at måle fiskekvoter ved fangsten på havet, i stedet for den praksis der gælder i dag, hvor fiskekvoterne måles når fisken landes.
Fødevareminister Gjerskov skal de kommende dage til nye natlige forhandlinger i Bruxelles, efter at EU-Parlamentet tidligere på året havde vendte tommelfingeren ned til første forslag, noget som de grønne organisationer også havde tomlet ned.

Så forventningerne om en anderledes forvaltning af det Europæiske fiskeri, kan meget vel ende som et blålys, hvilket flere miljøorganisationer frygter vil ske med de netop genoptagne forhandlinger om Damanakis Europæiske Fiskerireform.

Skrækscenariet er, hvis ministre fra de to store fiskerinationer som Spanien og Frankrig, fortsat ikke vil gå på på kompromis, kan hele reformen gå op i røg og en historisk mulighed for at få Europæisk fiskeri over som et bæredygtigt fiskeri, vil gå tabt.

”vi er nød til at flytte os,” siger den danske Fødevareminister Mette Gjerskov og mener at opgaven går ud på at finde steder, hvor ministerrådet kan give sig i forhold til EU-Parlamentet. Et parlament der kræver et totalt stop for udsmid, modsvarende enkelte sydeuropæiske lande, der forlanger en gradvis nedtrapning af udsmidsforbudet i stedet. Således bekymringen fra nogle landes vedkommende, kan imødegås.

De frygter at et total forbud mod udsmid, vil stoppe Deres fiskeri fra den ene dag til den anden.