Europa-Kommissionen er opmærksom på bekæmpelse af ulovligt fiskeri

Europa-Kommissionen er opmærksom på bekæmpelse af ulovligt fiskeri

Nogle medier har rapporteret om en række fartøjer der angiveligt har fisket ulovligt efter almindelige tun i Middelhavet.
Europa-Kommissionen har hurtigt udløst de relevante procedurer, og afleveret oplysningerne til de nationale myndigheder og anmodet dem om at indsamle oplysninger om identifikation af skibet, samt flag og aktiviteter for de pågældende fartøjer, såvel oplysninger om deres ejere.

Kommissionen har også anbefalet, hvor det er muligt, at udfører inspektioner af skibene og indsamle alle nødvendige samt relevante oplysninger om bord (så som fangstdata, landinger, omladninger, FOS positioner, fiskeredskaber, osv.).

Parallelt hermed har den Europæiske Fiskerikontrolagenturets myndigheder i Las Palmas advaret de kinesiske fartøjer, som ikke stoppede. De kinesiske fartøjer har nu forladt EU-farvande.

Kommissær Maria Damanaki kommenterede dette med, “jeg takker de nationale myndigheder og NGO’er, der samarbejder med Kommissionen med henblik på at bekæmpe ulovligt fiskeri, for de værdifulde oplysninger. Vi har systematisk tjekket alle de foreliggende oplysninger og vi har i samarbejde med de retshåndhævende myndigheder og Europa-fiskerikontrolagenturet reageret og truffet de nødvendige foranstaltninger mod ulovlige IUU-aktiviteter.”

Vi er i alarmberedskab.

Kilde: EU Kommissionen
FiskerForum.com