EU importerer 65% af alle fisk der konsumeres i fællesmarkedet

EU importerer 65% af alle fisk der konsumeres i fællesmarkedet

Derfor er diskussionen om IUU-fiskeri i andre lande højaktuel, noget som EU`s fiskerikommissær Maria Damanaki da også har ekstra fokus på.
Ved en tale ved Europa-Parlamentets plenarmøde i Strasbourg, kom Kommissær Maria Damanaki da også ind på MEP Romeva rapporten, om ulovligt og urapporteret samt ureguleret fiskeri, der med IUU-forordningen ønskes tilpasset Lissabon-traktaten.

Arbejdet med den fælles fiskeripolitik er oppe på sporet nu, så næste prioritering for kommissær Damanaki er kampen mod illegalt og ulovligt fiskeri samt håndhævelsen af reglerne. Noget der ligger helt i tråd med intentionerne i det bæredygtige fiskeri, og som kommissæren blandt andet i år har håndhævet ved, at reducerer den spanske kvote for makrel og som har medført aftaler om handleplaner for Malta i 2011, Spanien i 2012 og her sidst med Letland i maj måned 2013.

Men det er vigtigt, at de internationale fiskeriregler ikke kun anvendes i EU-farvande, men i lige så høj grad også efterleves i de farvande / lande vi importerer fisken fra. Det har resulteret i at kommissionen, ved en gennemgang af lande som ikke overholde de samme regler som EU landene gør, har ført til ”gult kort” til 8 lande her sidste år. Formålet var at gøre de enkelte lande klart, at overholder man ikke gældende EU-fiskeriregler, risikerer man sanktioner og modforholdsregler fra EU landene fremover.

Det gule kort har allerede virket overbevisende og efter hensigten, da lande som Fiji, Togo, Sri Lanka og Panama, har indført et mere effektivt fiskeri-kontrolsystem. Derved har landende givet sig selv lidt ekstra tid til, at gennemføre de nødvendige reformer og tilpasse deres fiskeflåde.

Andre lande har ikke i samme grad udvist samarbejdsvillighed, hvorfor næste skridt nu er på forberedelsesstadiet, hvor der overvejes handelsmæssige foranstaltninger imod landene, noget der skal ind over EU rådet, inden det endeligt kan godkendes.