EU-landene enige om skibsudstyr – og Danmark på banen for letvægtsskibe

EU-landene enige om skibsudstyr – og Danmark på banen for letvægtsskibe

EU’s transportministre mødtes i Luxembourg til rådsmøde den 10. juni. Her blev medlemslandene enige om forslaget til et direktiv om skibsudstyr – og Danmark luftede sin holdning om letvægtsskibe.
På dagsordenen for rådsmødet var bl.a. direktivforslaget om skibsudstyr – og en orientering fra Kommissionen om kommende initiativer om passagerskibssikkerhed.

Hurtig enighed om nye regler om skibsudstyr
På mødet lykkedes det for medlemslandene at blive enige om skibsudstyrsdirektivet – og det på kun lidt under 6 måneder efter, at direktivet blev fremsat.

Direktivet har flere formål. For det første at udstyr i skibe – fx redningsveste og redningsbåde – bliver kontrolleret og godkendt på en mere ensartet måde i hele EU. Erfaringerne fra det nuværende direktiv viser nemlig, at medlemslandene anvender direktivet forskelligt. Det kan i sidste ende gå ud over både sikkerheden og konkurrenceevnen. For det andet skal direktivet sikre, at EU’s udstyrsproducenter reelt har fri adgang til hele markedet: udstyr godkendt i ét EU land skal accepteres af de øvrige EU-lande.

Danmark støtter direktivet. Danmark har under forhandlingerne arbejdet for, at medlemslandene beholder deres medindflydelse, fx når Kommissionen vil fastsætte EU-standarder og mærkningskrav. Søfart er et globalt erhverv, og det skal reglerne på området også være. Det synspunkt deles af et flertal af medlemslande, så rådet blev altså enige.

Næste skridt er, at Europa-Parlamentet skal behandle forslaget – formentlig lige efter sommer.

Passagerskibe af letvægtsmaterialer
Kommissionen arbejder på flere fronter med passagerskibssikkerhed som opfølgning på COSTA CONCORDIA ulykken sidste år. En vigtig del er en opdatering af passagerskibsdirektivet.

Der er generelt opbakning i EU til opdatering af direktivet. På mødet argumenterede man fra dansk side for, at direktivforslaget skal bidrage til et åbent indre marked for skibe bygget i letvægtsmaterialer, fx komposit. De lette skibe har potentielle fordele både for miljøet – de er lettere at vedligeholde og bruger mindre brændstof – og for vækst og beskæftigelse i lande med skibsbygning på området, ikke mindst for Danmark.

Der vil fra dansk side nu blive fulgt op over for Kommissionen i forbindelse med direktivforslaget, som forventes at blive fremsat inden årets udgang.