EU-Kommissionen tæt på at slæbe Danmark i retten pga. traktatbrudssag
Kommissionen besluttede forleden at sende det der i EU sprog kaldes, en supplerende åbningsskrivelse, til Danmark om manglende håndhævelse af flere vigtige bestemmelser i EU's kontrolforordning for fiskeriet.

EU-Kommissionen tæt på at slæbe Danmark i retten pga. traktatbrudssag

Kommissionen besluttede forleden at sende det der i EU sprog kaldes, en supplerende åbningsskrivelse, til Danmark om manglende håndhævelse af flere vigtige bestemmelser i EU’s kontrolforordning for fiskeriet.

EU´s kontrolforordning er en guideline for de nationale myndigheders kontrol, inspektion og håndhævelse af EU-reglerne i den fælles EU-fiskeripolitik.

Kontrolforordningen har været i kraft siden den 1. januar 2010, men efter EU-Kommissionens opfattelse har Danmark indtil videre ikke formået at sikre, at alle fisk vejes ved landing, og at der i de krævede fangstregistrerings-dokumenter registreres omfanget af hver art, der forekommer for industri-bifangster.

Klagen fra EU henvender sig specielt til området omkring industrifiskeriet:

  • her mangler EU fangstregistrerings-dokumenter, der er nødvendige for afskrivning af kvoterne og for at forebygge overfiskeri.
  • her mangler Danmark løbende at underrette EU om de bestande der rent faktisk er landet.

Danmark har nu to måneder til at besvare de spørgsmål, som Kommissionen har rejst. I modsat fald kan Kommissionen beslutte at sende en begrundet udtalelse. (Et klageskrift som EU-Kommissionen sender et medlemsland, inden sagen ender ved EU-Domstolen).

Du kan læse hele EU´s kontrolforordning her (dansk)