EU Kommissionen er klar med første del af discardforbuddet

EU Kommissionen er klar med første del af discardforbuddet

Discardforbuddet træder i kraft for visse fiskerier 1. januar 2015, og mandag kom EU-kommissionen med en udmelding, som er endnu et skridt i retning af implementeringen af forbuddet mod udsmid.

EU-Kommissionen offentliggjorde 20. oktober 2014 reglerne for discardforbuddet for de fiskerier, hvor forbuddet træder i kraft fra nytår. Fra 1. januar må de europæiske fiskere ikke længere smide fisk overbord, hvis der er tale om fiskerier efter pelagiske arter som fx sild og makrel, arter til industriformål samt torsk og laks i Østersøen. Reglerne er baseret på de forslag til discardplaner, som medlemslandene tidligere i år i fællesskab har udarbejdet med inddragelse af fiskerierhvervet.

Fiskene skal i land for at sikre en mere bæredygtig udnyttelse af fiskebestandene. I hele Europa er fiskere og myndigheder i fuld gang med at sikre en implementering af discardforbuddet.

Selv med den seneste udmelding fra Kommissionen er alle detaljer dog endnu ikke på plads. ”Det vigtigste for os er på nuværende tidspunkt, at fiskerne får en så let overgang til de nye regler som muligt. Vi har fuld forståelse for, at det er en stor omvæltning for fiskerne, og at de har en masse praktiske rutiner, som skal ændres,” siger Anders Munk Jensen, som er fiskeridirektør i NaturErhvervstyrelsen.

Forsøgsfiskeri uden discard

Blandt de initiativer, som NaturErhvervstyrelsen har taget for at forberede implementeringen af forbuddet, er et forsøgsfiskeri uden discard. Det indebærer, at 18 fartøjer i en periode på to måneder fisker under forhold, som ligner dem, der kommer til at gælde efter årsskiftet.

Ifølge Anders Munk Jensen er det en god øvelse, fordi den forbereder både fiskerne og forvalterne på den nye virkelighed, som vil møde dem, når discardforbuddet træder i kraft. Det gør også styrelsen i bedre stand til at hjælpe fiskerne med gode råd og vejledning. ”Vi arbejder – i tæt dialog med erhvervet – på at sikre en praktisk og velfungerende implementering af discardforbuddet. Det er vigtigt, at reglerne bliver så enkle og så fornuftige som muligt,” siger Anders Munk Jensen.

Omnibus-forslag

For at have de nødvendige regler omkring discardforbuddet på plads mangler der endnu tilpasning af en række tekniske regler for fiskeriet. Det såkaldte ”omnibus-forslag” afventer forhandlinger mellem Ministerrådet og Europaparlamentet.

For en række andre fiskerier skal forbuddet mod udsmid gennemføres gradvist i perioden 2016-2019.