EU-Kommissionen giver dødsstødet til det danske bundgarnsfiskeri

EU-Kommissionen giver dødsstødet til det danske bundgarnsfiskeri

Et EU-forbud mod ålefiskeri kan blive det endelige dødsstød til danske bundgarnsfiskere, skriver Altinget.dk om udmeldingen fra EU, der nu mener ålen så truet, at al fiskeri i Østersøen efter ål må ophøre i 2018.

Det er med baggrund i EU Rådets forordning nr. 1100/2007 der omtaler foranstaltninger til genopretning af den europæiske ål (Ålereguleringen) der forpligter medlemsstaterne til at gennemføre ålforvaltningsplaner for den europæiske ål, der er blevet væsentligt reduceret i løbet af de sidste 20 til 30 år og hvor især indvandringen af glasål er faldet drastisk.

På den baggrund er der i årenes løb blevet iværksat handlingsplaner i EU med det formål at genopbygge bestanden af europæisk ål. Dette åleophjælpningsprogram er blevet styrket af den såkaldte »Sustainable Eel Group« (SEG), et netværk der spænder fra natur-og miljøbevarelses-organisationer over forskere og rådgivere til ålefiskere, opdrættere og forarbejdere i forhold til den europæisk ål.

Trods medlemslandenes tiltag, med at genopbygge bestanden af den europæiske ål, med henblik på at øge udvandringen af blank-ål til Sargassohavet for reproduktion, viser undersøgelser nu, at 57 procent af disse ål, der har nået det åbne hav, er fanget.

Derfor foreslås det nu fra EU, at stoppe al ålefiskeri i Østersøen i 2018.

»Fuldstændigt absurd«, lyder det i en kommentar til Altinget fra Biolog Michael Andersen, Danmarks Fiskeriforenings Producent Organisation. Der direkte citeret siger, » Sagt på den udiplomatiske måde er det i hvert fald det sidste dødsstød til det traditionelle bundgarnsfiskeri, som har været en del af det danske kystmiljø i over 100 år. Så det er vi ikke begejstrede for«, og han fortsætter, at bundgarnsfiskerne der fisker ål med bundgarn har ca. 80 procent af deres årsindtægt fra dette fiskeri. Så ryger det, ryger de også, hvilket vil være det endegyldige punktum for bundgarnsfiskeriet i Danmark«, slutter Fiskeriforeningens chefkonsulent og biolog af med denne for fiskeriet så dystre forudsigelse.

Du kan læse EU´s forslag til fiskeriet i Østersøen for 2018 her