Esbjerg Fiskere lander rekordfangst af tobis
Industritrawleren E 727 »Jette kristine« har her sidst i juni måned, taget af tobis-kvoten for område 1, hvor det i sidste uge blev til en rekordfangst på 950 tons

Esbjerg Fiskere lander rekordfangst af tobis

Industritrawleren E 727 »Jette kristine« har her sidst i juni måned, taget af tobis kvoten for område 1, hvor det i sidste uge blev til en rekordfangst på 950 tons, som de landede ved TripleNine i Thyborøn.

 

Den godt 43 meter lange industritrawler, der i sin tid blev bygget på Johs. Kristensens skibsbyggeri i Hvide Sande, havde skipper og partsreder Bent Erik Eriksen ved roret, da de havde nogle gode slæb, hvor de fangede noget nær det maksimale på godt 1.000 tons, som skibet kan laste.

 

950 tons tobis blev det til. Der med den gode kvalitet taget i betragtning,  formentlig har indbragt en kilopris på mellem 1,90 og 2,00 kroner  for den lille proteinfisk.

 

FiskerForum.dk har talt med Niels Arne Hounisen, der fortæller at efter losningen af 950 tons tobis i sidste uge, ligger »Jette Kristine« atter i område 1 ud for den Hollandske kyst. Her er det blevet til enkelte gode slæb, men det sløjede lidt af i løbet af mandagen og man har nu skiftet plads og søger længere vestover. Det forventes at skipper Bent Erik Eriksen vil ramme Thyborøn i løbet af en 4 til 6 dage, alt afhængigt af fiskeriet.

 

E 727 »Jette Kristine« har fisket sin tobis-kvote op, så man fisker på lejefisk i øjeblikket og turen ned omkring den engelske kanal bliver formentligt også den sidste tobis-rejse for i år.

 

Niels Arne Hounisen fortæller videre til FiskerForum.dk, at »Jette Kristine« skal have foretaget mellemsyn og ved samme lejlighed have en mindre kølhaling. Men hvornår, er noget der helt og holdent afhænger af fiskeriet. Ligeledes bliver valget af havn og skibsreparatør også først afgjort, på dagen alt afhængigt af hvor »Jette Kristine« befinder sig og hvor meget tid der er inden man rigger om til brislingefiskeriet.

 

Fiskerne fra Esbjerg ser selvfølgelig med nogen bekymring på kvoterne, der både for tobis og brisling er mindre i år.

 

Læs artiklen i FiskerForum.dk omkring »Vilkår gældende for tobisfiskeriet 2019« her

 

Med brislingekassens åbning for to år siden, er kvoterne desværre ikke helt fulgt med og specielt i år, hvor kvoten på brisling, blev nedsat med 20 procent, fik det flere industrifiskere til at hamre en knyttet næve hårdt i bordet – »Det kan simpelthen ikke være rigtigt«, for igen er der stor uenighed og opfattelse mellem forskere og biologer på den ene side og fiskeriet og branchen på den anden side, om kvotestørrelsen.

 

Udmeldingen om en reduceret kvote gav da også i maj måned dybe panderynker i branchen, lige fra fiskerne på kajen til folkene der er beskæftigede på landets Fiskemels- og fiskeoliefabrikker. En branche der på det tidspunkt vurderede, at man med den reducerede kvote, nemt kunne risikerer at miste op mod en kvart milliard kroner, hvis forholdene ikke blev ændret.

 

Selvom Niels Arne Hounisen ser de sorte skygger rykke sammen i det fjerne med Brexit og kvotejusteringer, så er han alligevel fortrøstningsfuld, for fiskeriet er tilrettelagt, så hvis fiskeriet efter en bestemt art driller eller kikser, kan »Jette Kristine« hurtig rigges om til andet pelagisk fiskeri, som sild eller makrel. Ligeledes råder man også over kvoter på sperling.

 

Du kan læse artiklen i FiskerForum.dk omkring Brislinge- og Sperlingfiskeriet i 2019, her.