Er Danmarks skarv i virkeligheden en invasiv kinesisk art

Er Danmarks skarv i virkeligheden en invasiv kinesisk art

Den svenske debattør Christer Olburg har med sin artikel om ”Mellemskarven – en gigantisk miljøpolitisk skandale”, skabt fornyet debat om skarven.
Han mener at kunne bevise at mellemskarven – som er den skarvart, der yngler i Danmark, er en invasiv kinesisk art, der truer den oprindelige europæiske storskarv og som derfor burde udryddes på linie med andre invasive arter.

Definitionen på begrebet en ”Invasiv art” kan ses i Biodiversitetskonventionen, hvor det fastslås, at en invasiv art er en ikke-hjemmehørende art, hvis introduktion og/eller spredning truer den biologiske mangfoldighed.

Hvis denne definition, af den efterhånden alle steds nærværende skarv, havde vundet indpas i diskussionen allerede i starten af 1970, havde mange danske bundgarnfiskere måske overlevet. Fiskere som ellers både havde overlevet landbrugets overgødskning og husholdningernes udledninger, med et utal af bundvendinger til følge. En kamp der i starten af 70`erne pludselig blev meget ulige, da de mange tusinde bundgarnspæle, der på det tidspunkt prægede vores fjorde og nære kyster, blev brugt af skarven som et foderbræt for den hastigt stigende bestand af den fredede skarv.

I dag er bundgarnsfiskeriet kun en skygge af sig selv og skarvelskerne har for længst vundet kampen mod de undrende og vrede fiskerne, som bare har kunnet se fiskeriet blive mindre og mindre.

Med Olburgs indlæg og afhandling, hvor han med stor sikkerhed påviser at den oprindelig skarvart er storskarven og ikke mellemskarven, som først i nyere tid har bredt sig som en steppebrand over Europa. Det ser derfor ud til at fiskernes kamp mod skarven, har fået en håndsrækning og en mulig tilgang til løsning af problemet med den sultne og fiskespisende konkurrent.

Se Olburs afhandling om skarven (på svensk) her nedenfor.

Fakta
Ifølge Dansk Ornitologisk Forening forekommer der to underarter i Danmark, nemlig mellemskarven, som yngler i landet, og storskarven, som er en almindelig gæst i danske farvande i vinterhalvåret. De to underarter minder meget om hinanden, men storskarven er, som navnet antyder, større og mere robust.