Engelsk fremtidsvurdering af fiskeriet på Workshoppen i Brixham

Engelsk fremtidsvurdering af fiskeriet på Workshoppen i Brixham

Det bliver den regionale styring af fiskeriet, der vil være kernen i den fælles nye fiskeripolitik, konkluderede Scottish Fishermen`s Federation (SFF) på mødet ”Fishing into the Future”, i Brixham den 14. til den 16. juli 2013.
Workshop-programmet i Brixham blev indledt af ”The Prince’s International Sustainability Unit” (ISU) i samarbejde med Seafish, SFF m.fl. og bidrog til det to og en halv dages vellykkede arrangement.

Bertie Armstrong, administrerende direktør for SFF, glædede sig over det store antal flotte præsentationer der blev leveret af flere førende repræsentanter fra fiskebranchen. Alle bidrag, der kontruktivt kom med løsninger på specifikke problemer, og som også kom indover sammenarbejdet på tværs af videnskaben og industrien samt effektivitet og innovation i fiskeriet. Kommunikationen og måden at informerer om det bæredygtige fiskeri til forbrugerne på, blev også vendt.

En af de sidste emner, der blev diskuteret indegående på workshoppen, afdækkede behovet for et tættere samarbejde om de faktuelle tal fra fiskeriet og håndteringen af disse i de videnskabelige vurderinger.

Som afslutning blev de vigtigste konklutioner og fremtidige løsningsforslag gennemgået, med løftet om at ISU / Seafish, fortsat vil forfølge disse til en succesfuld løsning.