eLog version 7.6.2 er frigivet

eLog version 7.6.2 er frigivet

eLog version 7.6.2 med ændret programmeringsinterface til sporbarheds- og vægtsystemer samt ændret validering af fangsttid i fangstregistreringen er frigivet.

Der er i forhold til eLog version 7.6.1 foretaget følgende ændringer:

  • Programmeringsinterfacet (API) mellem eLog og eksterne inddateringssystemer (eksempelvis: VDEC, Marel vægtsystemer mv.) er blevet opdateret.
  • I logbogen er der ændret i fanebladet ”Fangstoplysninger” under menuen ”Fangst”. Ændringen består i, at der valideres om registreringstidspunktet ligger mindre en 30 minutter før det tidspunkt, der beregnes ud fra starttidspunktet for fiskeriet tillagt varigheden. Hvis dette ikke overholdes fremkommer en advarsel. (Eksempel: Hvis fiskeriet startes kl. 14:00 og varigheden er 5 timer, skal registreringstidspunktet ligge efter kl. 18:30). Selvom reglen overholdes kan meddelelsen ved fiskeri i Skagerrak, blive afvist ved videresendelsen til Norge. En sådan afvisning fra Norge skal i dette særlige tilfælde ignoreres. Det skal understreges at det kun er ved fangstmeldinger til Norge ved fiskeri i Skagerrak, at den norske afvisning kan ignoreres.

eLog version 7.6.1 skal være installeret senest den 31. marts 2014.