Efter sanering møder den moderne Havnegade nu det oprindelige, fiskeri
Et spændende nyt område ved havnegade tager nu form. Her har man for tiden taget de indledende skridt, efter man nu for snart et år siden, til at rive de gamle værksteds-bygninger og udtjente frysehuse ned.

Efter sanering møder den moderne Havnegade nu det oprindelige, fiskeri

Det skriver Hirtshals Havn i en pressemeddelelse, at et spændende nyt område ved havnegade tager form. I øjeblikket bliver de indledende skridt taget, efter man for snart et år rev gamle værkstedsbygninger og udtjente frysehuse ned.

Havnecaféen er ved at tage form
De første byggerier er allerede ved at tage form mellem Havnegade og Jollehavnen.

 

De første byggerier er allerede ved at tage form mellem Havnegade og Jollehavnen.

Her er Havnecaféen ved at blive opført, og senere på året følger et klubhus, et depot og offentlige toiletter i samme område.

 

For at realisere planerne om at skabe en moderne Havnegade med spændende opholdssteder på kanten mellem fiskerihavnen og byen, er der behov for mere areal. Derfor bliver en gammel ophaler-plads, som ikke har været i brug i årtier, nu fjernet for at give plads til de nye bygninger og nye spændende opholdsarealer. De nye bygninger og opholdsarealer skal være med til at danne rammerne om et nyt spændende miljø i Havnegade.

Området ved Jollehavnen vil blive det sted, hvor den moderne Havnegade og de moderne erhverv kommer til at møde de oprindelige aktiviteter, nemlig fiskeriet.

De nye arealer ved Jollehavnen bliver skabt ved at ramme en spunsvæg, der bliver til en ny kaj langs havnebassinet i Jollehavnen. Ramningen af den omkring 30 meter lange spunsvæg vil strække sig over nogle dage, hvorefter entreprenøren i løbet af de efterfølgende uger vil udføre de betonarbejder, der skal danne den nye kaj-kant, som adskiller opholdsarealerne fra havnebassinet.

I forbindelse med, at Hirtshals Havn gennemfører de største anlægsarbejder i Havnegade i mange år, siger havnedirektør Jens Kirketerp Jensen: »Hirtshals Havn vil med de forandringer, der er sat i gang i Havnegade, sammen med private virksomheder skabe et sted, hvor by og fiskerihavn mødes og giver oplevelser. Det er imidlertid helt afgørende for havnen, at forandringerne gennemføres med respekt for erhvervsaktiviteterne i området. De eksisterende erhvervsaktiviteter må ikke på nogen måde blive begrænset i aktivitetsniveau og udvikling, og det er den afgørende faktor i forhold til alle de nye aktiviteter, som vi åbner for på havnen. Havnegade bliver et spændende sted, hvor nye aktiviteter, nye erhvervsvirksomheder, eksisterende virksomheder og fiskeriet vil komme til at leve side om side og give os alle oplevelser. Det er jeg ikke i tvivl om«.