Effektiv rensning af ballastvand giver færre ubudne gæster i de danske farvande

Effektiv rensning af ballastvand giver færre ubudne gæster i de danske farvande

Den gode nyhed for blandt andet for dansk fiskeri skriver Søfartsstyrelsen om i deres nyhedsbrev. Danmark tiltrådte i 2012 den internationale ballastvandkonvention og når konventionens regler træder i kraft, vil alle handelsskibe skulle rense deres ballastvand, inden det tømmes ud i havet. Det forventes at ske i 2014.
Problemet med ballastvand er, at det indeholder organismer, der spreder sig med skibene. Uldhåndskrabber fra Kina, dræbergobler fra Amerika og Sargassotang fra Japan er alle kommet til danske farvande med ballastvand. De to sidstnævnte arter har efter deres ankomst bredt sig med stor hast på bekostning af bl.a. fisk, muslinger og havplanter, der hører hjemme i Danmark.

En af forklaringerne på de nytilkomne planter og dyrs succes er, at de ofte ikke har nogle naturlige fjender, der hvor de lukkes ud.

Anlægget er det første nogensinde, der har gennemført IMO (FN’s Søfartsorganisation) test i 3 marine miljøer – både saltvand som i Atlanterhavet, brakvand som i Østersøen, og ferskvand som er aktuelt for skibe, der besejler de store amerikanske søer. Anlægget renser vandet ved hjælp af filtre, ultraviolet lys og luftarten ozon.

Den danske virksomhed DESMI Ocean Guard A/S har fået godkendt et anlæg til rensning af ballastvand – som den første virksomhed i landet. Når anlægget er installeret på et skib, fjerner det planter og dyr, der ellers kan rejse som blinde passagerer i ballastvandet. Renseanlægget er udviklet med støtte fra Partnerskab om Ballastvand, Miljøministeriets program for grøn teknologi og den Danske Maritime Fond. Partnerskab om Ballastvand har repræsentanter fra Naturstyrelsen, Søfartsstyrelsen og Danmarks Rederiforening.