Dybhavsfisk bidrager til fjernelse af Co2

Dybhavsfisk bidrager til fjernelse af Co2

Et forskerhold fra universitetet i Southampton i England, har fundet at dybhavsfisk der lever på og nær kontinental soklen af de britiske øer, spiller en vigtig rolle i transporten af kuldioxid fra overfladen og til havbunden.

Fiskene giver således en hårdt tiltrængt håndsretning til en mere co2 balanceret atmosfære, så drivhuseffekten kan holdes i ave. Forskerne har beregnet, at alene i de britiske og irske farvande, betyder fiskenes transport og oplagring af Co2, en værdi på ca. 10.000.000 pund om året i klimakreditter.

Beregninger, som har taget udgangspunkt i den nuværende, lidt lave CO2-kvote pris der ligger på omkring 30 kroner per tons.

Forbedret klimaregnskab

Forskere fra University of Southampton og Marine Institute i Irland, har brugt nye biokemiske sporstoffer, for at afsløre dybhavsfiskenes rolle i overførslen af kuldioxid til havets dyb. De fleste dybhavsfisk fødevalg, er normalt afhængige af partikler der kommer fra overfladen, hvorved kuldioxiden bindes i fiskens organer og som derfor forbliver ved bunden. Men der findes også et rigt og meget varieret økosystem, ved kontinental soklen, hvor nogle fisk foretager lodrette vandringer om natten, for at finde deres føde tæt på havoverfladen. Disse fisk bidrager også til et forbedret klimaregnskab.

Forskningen og undersøgelsen er offentliggjort i tidsskriftet Proceedings of the Royal Society B, er blevet finansieret af University of Southampton og Marine Institute .