Driftigt dansk fisker øger antallet af fartøjer

Driftigt dansk fisker øger antallet af fartøjer

Når motoren i Kjeldsens seneste nybygning »Stefanie« tager fart og omdrejninger samt sætter kursen ud ad Thyborøn Havn lidt før jul, er det selskabet »Gitte Henning A/S« tiende fartøj der således aktivt går ind i fiskeriet.

Det danske rederi er ellers mest kendt for den større og meget succesfulde pelagiske trawler og ringnotbåd »Gitte Henning«, der med sit fiskeri nærmest danner skole med et godt fiskeri.

Dette fartøj fik reder og fiskeskipper Henning Kjeldsen leveret så sent som i 2014, fra det litauiske værft Western Blatija Shiphuilding. Men allerede efter kun et år på søen, bestilte den aktive og fortagesomme danske fisker et helt nyt fartøj på over 90 meter, ved Kleven Myklebust Verft i Norge.

Den dengang knapt 2 år gamle »Gitte Henning« solgte Henning Kjeldsen til et islandsk rederi, i en byttehandel med det grønlandske fartøj »Polar Amaroq«. Dette fartøj blev ombygget og rigget efter den nordjyske fiskers anvisning og fisker idag videre, indtil den seneste nybygningen af »Gitte Henning« bliver leveret ultimo 2017.

Men rederiet råder samtidig også over en større flåde af mindre fartøjer, der dagligt fisker i farvandene omkring Danmark.

Et fiskeri som spænder lige fra konsumfiskeri og over til industrifiskeriet, som har Skagenfiskerens store interesse. Det ses blandt andet ved, at Henning Kjeldsen gerne støtter og hjælper unge fiskere, med interesse for fiskeriet. Unge mennesker med krummer i. Unge der gerne vil gøre en forskel, tage ansvar og som vil frem i livet.

Her er den nordjyske fiskeskipper også helt klar i spyttet, for det kræver, at man i fiskeriet ikke bare spiser de unge af med gamle fartøjer og utidssvarende udstyr, men i stedet hjælper dem med nye både, tidssvarende udstyr, rigget rigtigt så de har chancen for at overleve i fiskeriet også på langt sigt.

Hos Henning Kjeldsen er der nøje sammenhæng mellem, hvad der bliver sagt og hvad der rent faktisk også bliver gjort. Fornyligt overtog Henning Kjeldsen nybygningen »Sønderstrand«, fra Bredgaard Baadeværft i Sakskøbing, hvor en ny ung fisker Mads Nielsen fremover skal stå i styrehuset som skipper og her i begyndelsen af december stævner så den næste nybygning »Stefanie« ud, designet af Vestværftet A/S i Hvide Sande. Et værft der igennem årene har leveret en hel del af nybygningerne til rederiet. »Stefanie« er et fartøj på 32 meter, der lige for tiden ligger ved Thyborøn Skibs- og Motor, hvor den sidste klargøring og udrustning bliver foretaget inden skibet skal leveres den 22. december 2016.

Endeligt får det nordjyske rederi overdraget den nye »Gitte Henning i slutning af 2017, fra Kleven Kyklebust Verft A/S, der med sine 90 meter bliver Danmarks største fiskefartøj.

Fiskeskipper Henning Kjeldsens flåde

  • Gitte Henning S349 har en Længde på 75.90 meter (LOA)og en motor 4800kW. Fisker Pelagisk med trawl og ringnot. Bygget i 1997 ved Liipen Mek. Verksted A/S i Norge.
  • Patrick S210 er 21,05 meter langt (LOA) og har en motor på 213 kW. Fisker med trawl og er bygget i 1986 ved Bruces Nya Mek Værksted i Landskrona i Sverige.
  • Birgitte S549 er 16,98 meter lang (LOA) og har en motor på 220kW. Fisker med trawl og er bygget i 2014 ved Vestværftet i Hvide Sande.
  • Birthe S149 er 22,75 meter lang (LOA) og har en motor på 364 KW. Fisker med trawl og er fra 2005 bygget på Vestværftet i Hvide Sande.
  • Birgitte Martine S49 er 16,98 meter lang (LOA) og har en motor på 220 kW. Fisker med trawl og er bygget i 2014 på Vestværftet i Hvide Sande.
  • Vestfart L249 er 35,40 meter lang (LOA) og har en motor på 634 kW. Fisker med trawl og blev bygget tilbage i 1986 på Karstensens Skibsværft A/S i Skagen.
  • Martine L649 er på 27,12 meter (LOA) og har en motor på 746 kW. Flyshooter der fisker med trawl og snurrevod. Er bygget i 2010 på Vestværftet i Hvide Sande.
  • Lasse S47 er 16,98 meter lang (LOA)og har en motor på 221 kW. Fisker med trawl og er bygget i år 2016 på Vestværftet i Hvide Sande.
  • Sønderstrand S45 er 16,34 meter lang (LOA) og har en motor på 221 kW. Fisker med trawl og er bygget i år 2016 ved Bredgaard Baadeværft i Sakskøbing
  • Nybygning Stefanie L 349 er på 32,0 meter (LOA). Skal fiske med trawl og forventes færdigt i december måned 2016 fra Kynde & Toft i Thyborøn.