DMI får ny stor Vejr-krystalkugle

DMI får ny stor Vejr-krystalkugle

For os der nogen gange føler, at vejret har været der længe inden vejrudsigten har spået det, er der godt nyt.

Hvert sjette år skifter DMI ( Danmarks Meteorologiske institut) sin super vejr-computer ud, med en helt ny og mere tidssvarende og med betydeligt mere arbejdskraft og forøget kapacitet.

En sådan supercomputer har DMI nu bestilt ved den amerikanske leverandør Cray, så den nye computer fra foråret 2016 overtager ansvaret for det danske vejr – fra Island. DMI kommer herefter til at råde over en HPC computer der kan give mere præcise prognoser.

Regnekraften ti-dobles i 2018

DMIs Thomas Kjellberg Christensen, fortæller på vejrprofeternes egen hjemmeside, at den nye computer bliver installeret i to faser, hvor DMI i første omgang tredobler sin regnekraft i starten af 2016, for så, at mere end ti-doble den i forhold til i dag ved en opgradering i starten af 2018.

Opgraderingen sker, når Intel frigiver en helt ny serie af processorer med hidtil uset regnekraft.
Løsningen med en trinvis opgradering passer, ifølge Thomas Kjellberg Christensen, perfekt til DMI’s planer, der med første fase sikrer at DMI får transformeret modellerne over til den nye platform, så DMI i anden fase er klar til at udnytte de nye teknologiske landvindinger, som altså allerede er på tegnebrættet. Idéen er med andre ord, at DMI først anskaffer regnekraften. Når den så er klar til at blive udnyttet fuldt ud, investerer DMI i dyrere teknologi, så de kan udnytte den 100 % igennem hele HPC’ens levetid.

Bedre vejrmodeller

Den forøgede regnekraft kommer danskerne til gode i form af mere præcise prognoser, vejrudsigter og ikke mindst varsler. Nogle af Danmarks voldsomme vejrfænomener er nemlig svære at indfange med traditionelle vejrmodeller. Det gælder særligt skybrud. DMI kommer næppe nogensinde til at forudsige det enkelte skybrud flere døgn i forvejen, men med mere regnekraft er det muligt at afvikle modeller, der bedre beskriver skybruddets nærmest eksplosive, atmosfæriske udvikling. Det betyder alt andet lige bedre og mere præcise varsler for farligt og voldsomt vejr.

Mere præcise vejr prognoser til Grønland, Island og Færøerne

Også i Nordatlanten vil den nye supercomputer levere flere og mere præcise detaljer til vejr-brugerne. En af de nye modeller har f.eks. stor opløsning i tid og rum over det sydlige Grønland og Island. Det giver islændingene mere detaljerede vejrudsigter, end de har adgang til i dag. Dette er en del af aftalen med Veðurstofa Íslands. Modellen giver også mere præcise prognoser til de tættest befolkede sydlige dele af Grønland, hvor f.eks. de kritiske forudsigelser af kraftig vind i fjordene bliver endnu bedre.