Der fiskes fortsat tobis på rationsvilkår.

Der fiskes fortsat tobis på rationsvilkår.

Omkring 20 mindre fartøjer landede søndag tobis i Hvide Sande havn
En søndag, næsten som i de gode gamle dage.

Cirka 20 fartøjer, alle lastede med tobis til industriel forarbejdning, lossede i løbet af søndag fangster i Hvide Sande havn.

Den usædvanlige sammenklumpning af fartøjer skyldtes, at der er tale om mindre fartøjer, som alle fisker på uge rationer. Fra ugens begyndelse hindrede hårdt vejr fartøjerne i at komme på havet. I ugens sidste del, skiftede vejret til det bedre og dermed fik kutterne atter gang i fiskeriet.

Uge rationerne går fra søndag til søndag – derfor ønskede alle selvsagt at få losset fangsten inden en ny kalenderuge.

De mange fartøjer kommer fra en lang række forskellige havne – de fleste er hjemmehørende i indre farvande, men også flere vestkystfartøjer fisker tobis på rationsvilkår, heriblandt også 3-4 fartøjer, som ellers overvejende fisker heste rejer. De større danske fartøjer har typisk IOK og så godt som alle i den kvotekategori, har for længst opfisket kvoteandelen.

Afregningspriserne ligger på et højt niveau. For de fiskere, som leverer til indfrysning ved foderindustrien, meldes om afregninger på op til 2,30 kr./kg.

FiskerForum.com