Den norske makrelindustri er enorm

Den norske makrelindustri er enorm

Som et godt billede herpå, er opgørelsen over leverancer fra de ti største udenlandske fartøjer af makrel til den norske makrelindustri. Heriblandt danske »Gitte Henning« med makrel-leverancer for ca. 65,5 millioner Nkr i landingsværdi.

Det skriver Kystmagasinet på deres netside, at ud af de ti udenlandske fartøjer der meldte makrel ind sidste år, med 72.035 tons til en værdi af 630,8 millioner Nkr, lå »Gitte Henning« lunt i midterfeldtet med 6.960 tons makrel, med det shetlandske fartøj »Altaire« på en fornem førsteplads, med 9.645 tons makrel til en samlet værdi af 89,2 millioner Nkr.

De skotske fartøjer »Ocean Quest« og »Antares« fulgte lige efter i opgørelsen. En opgørelse, som efter det oplyste af Kystmagasinet, kan devierer / afvige en smule i forhold til indmeldingen af fangsten. Kystmagasinet har på den baggrund estimeret / vurderet gennemsnitspriserne, som er udbetalt til de udenlandske rederier sidste år.

Opgørelsen for makrel, leveret af 34 udenlandske fartøjer, blev ifølge Kystmagasinet på 124.000 tons konsummakrel til en værdi af 1,1 milliard Nkr, heraf kom ca. 1.000 tons fra fabriksfartøjerne og nogle få hundre tons som blev leveret som fiskemel. Til sammenligning havde de norske fartøjer, samlet leveret 217.000 tons konsummakrel til en værdi af 2,1 milliarder Nkr. Her blev ca. 5.000 tons leveret i udlandet.

Leverancerne til den norske pelagiske industri, er helt afgørende og meget vigtige, specielt når det drejer sig om makrel. For går man lidt tilbage i tiden, herskede makrelkonflikten, mellem på den ene side EU og Norge mod på den anden side Island og Færøerne. Da konflikten var på sit højeste, forbød EU og Norge landinger af makrel i deres havne og man tvang derfor både Island og Færøerne at finde nye veje, for at komme af med deres fangster af makrel. Det er lykkedes for de to nordatlantiske lande at opbygge egne fabrikker til håndtering af de mange makrel og det er derfor tvivlsomt, om nogensinde, at de to lande vil bidrage med markel til den norske makrelindustri. Trods dette, regnes Norge fortsat med at være den absolut største aftager af makrel samt eksportør af de atlantiske makrel.

Du kan læse hele artiklen fra Kystmagasinet.no her