Den nordjyske offshore-klynge styrker organisationen og indsatsen

Den nordjyske offshore-klynge styrker organisationen og indsatsen

Offshore Base Scandinavia tog torsdag den 5. februar 2015 et vigtigt skridt ind i en fortsat udvikling af offshore-satsningen. Efter en 2-årig opstarts- og projektfase har de deltagende virksomheder besluttet at fortsætte samarbejdet i en forening, med en fortsat målrettet indsats omkring udviklingen af offshore-kompetencerne i Nordjylland.

Foreningen Offshore Base Scandinavia konstituerede sig på det første bestyrelsesmøde med havnene i Frederikshavn og Hirtshals som formandskab. Formand for Offshore Base Scandinavia er administrerende direktør ved Hirtshals Havn, Jens Kirketerp Jensen, og næstformand er Mikkel Seedorff Sørensen, administrerende direktør ved Frederikshavn Havn.

Offshore Base Scandinavia består i dag af mere end 30 virksomheder fra Vendsyssel, og flere virksomheder har vist interesse for at blive en del af den nordjyske offshore-klynge. Foreningens nye bestyrelse forventer således, at medlemskredsen vil vokse over de kommende år.

Stadig stærkere spiller i offshore-sektoren

Offshore Base Scandinavia står således allerede i udgangspunktet med kvalificerede kompetencer inden for offshore-sektoren, og er allerede ved at blive synlig i sektoren som følge af den vidensopbygning, der er sket over de seneste to år. Offshore Base Scandinavia har to medarbejdere, der både servicerer medlemmerne og løbende styrker de interne relationer, og samtidig arbejder med vidensopbygningen. Som noget nyt kommer arbejdet også til at omfatte markedsføringen af den nordjyske offshore-kompetence.

Opstarten til noget større

Over de forløbne to år har Offshore Base Scandinavia været et fælles projekt for virksomheder og havne i Frederikshavn og Hirtshals, hvor fokus har ligget på vidensindsamling og opbygning af samarbejdet. Gennem arbejdet er det blevet bevist, at målsætningen med satsningen er bæredygtig, og dermed at Offshore Base Scandinavia kan komme til at spille en rolle i offshore-sektoren i Nordsøen.

I opbygningsfasen har Offshore Base Scandinavia været medfinansieret af Vækstforum og har blandt andet været faciliteret af Marcod. Med det nye skridt bliver Offshore Base Scandinavia en selvstændig enhed, der alene er baseret på medlemsvirksomhedernes deltagelse og vilje til vækst i offshore-markedet.