Den ”Nordiske løsning” ved COP17 i Durban.

Den ”Nordiske løsning” ved COP17 i Durban.

Den nordiske løsning har altid været kendetegnede ved et meget målrettet samarbejde, for at fremme den bæredygtige livsstil til gavn for samfundet. Dette koncept er den ledende rettesnor for Nordisk Ministerråds på FN`s klimakonference.
De nordiske lande har altid været engageret i den globale indsats og altid klar til at møde de udfordringer, som et skiftende klima giver og yde deres bidrag til at reducere C02 udledningen.

Den danske regering har netop barslet med en ny strategi for at minimere Co2 udledningen med 40% inden 2020 og den norske regering meldte tidligere i år ud med et ligeledes ambitiøst energi initiativ, at sikrer elektriciteten på en bæredygtig måde for millioner af mennesker i udviklingslandene.

Sverige har for nyligt overtaget formandskabet i det arktiske råd og har et stærkt forpligtende ansvar for at bekæmpe klimaforandringer i det arktiske. Finland og Island er lige så engageret i det globale klima dagsorden og i indsatsen for at udvikle bæredygtige energiteknologier.

De nordiske statsministre har for nylig lanceret en fælles grøn vækststrategi og miljø ministerne samarbejder også hen imod Rio 20 til næste sommer.

Nordisk Ministerråd er den offecielle organisation for samarbejde mellem de fem nordiske lande og Nordisk Ministerråd vil deltage i FN klimakonferencen COP17 med to separate aktiviteter:

*Et dobbelt engagement om Nordic Partnership Initiative (NPI) med et opblødende aktionstiltag.

*En udstilling hvorpå vinderne af Nordisk Energikommunes (NEM) konkurrence (NPI) som fokuserer på at præsentere en vej til at oprette et nationalt passende modvirknings tiltag (NAMA). Dette skal udføres ved hjælp af to pilotprojekter, et i Peru og Et i Vietnam, med fokus på affaldshåndtering og cement sektoren.

Den Nordiske Energikommunes (NEM) fokuserer på energieffektivitet og på at finde måder at minimere energiforbruget i kommunerne, gennem planlægning, innovation og inddragelse af borgerne. Vinderne af konkurrencen vil blive afsløret af de Nordiske Statsministre en måned før COP17.

Begge projekter viser en Nordisk måde at reducere C02 udslip på gennem konkrete, målrettet og tværsektorielle projekter, der peger mod fælles mål til fremme af bæredygtig levevis og til gavn for samfundet i helhed.