Danmark genvalgt til det øverste råd i FN’s søfartsorganisation

Danmark genvalgt til det øverste råd i FN’s søfartsorganisation

Danmark blev fredag eftermiddag valgt til endnu to år i IMO’s Råd. Dermed styrkes Danmarks internationale arbejde for mere kvalitetsskibsfart og en mere effektiv international regulering.
Danmarks arbejde i Rådet for at skabe mere kvalitetsskibsfart internationalt og fjerne unødvendigt administrativt bøvl og besvær for skibsfartserhvervet kan nu fortsætte. Det står fast efter at Danmark blev genvalgt til FN’s søfartsorganisations højeste organ, Rådet.

Det er alle IMO’s medlemslande, der deltager i afstemningen. At Danmark nok en gang bliver valgt, kan derfor ses som en anerkendelse af den solide danske indsats gennem flere år.

Søfartsstyrelsens direktør, Andreas Nordseth glæder sig over resultatet og peger på Danmarks vigtige internationale rolle:

”Dansk søfart er kendt for et højt niveau af sikkerhed og sundhed til søs og fokus på beskyttelse af havmiljøet og klimaet. Det er vigtige områder, som vi glæder os til at arbejde videre med internationalt. At Danmark er blevet genvalgt bekræfter, at vi har en markant rolle blandt verdens store søfartsnationer og er et land, der bliver lyttet til.”

Andreas Nordseth peger i øvrigt på, at Danmark også er med helt fremme, når det gælder afbureaukratisering til gavn for skibsfartserhvervet. Danmark arbejder således for at fjerne det unødvendige papirarbejde. I dag findes der regler, som er overflødige, og krav, som kan gøres mere enkle at opfylde. Danmark ønsker, at rederierne bruger ressourcerne på sikkerhed, sundhed og miljø end ligegyldig administration. Og med genvalget kan det arbejde fortsætte i perioden 2012-2013.

Danmark har været medlem af Rådet siden 2001. Denne gang fik Danmark 100 stemmer.