Dansk muslingefiskeri har fået EU’s blå stempel

Dansk muslingefiskeri har fået EU’s blå stempel

EU-Kommissionen giver grønt lys til et dansk muslingefiskeri på bæredygtige betingelser. Det viser, ifølge fødevareminister Dan Jørgensen, at miljøhensyn, bæredygtighed og arbejdspladser sagtens kan gå hånd i hånd.

Det er i orden, at Danmark tillader muslingefiskeri i de beskyttede Natura 2000-områder ved Lillebælt og Limfjorden, når fiskeriet foregår på en række betingelser, hvor der bliver taget hensyn til bl.a. ålegræs, makroalger og bundfauna. Det har EU-Kommissionen netop afgjort.

Danske kvalitetsmuslinger skaber eksportindtægter og arbejdspladser
”Det er meget glædeligt, at millioner af danske muslinger fortsat kan eksporteres til middagsbordene i lande som Frankrig, Holland og Belgien, hvor man sætter stor pris på danske kvalitetsmuslinger. Afgørelsen sætter en tyk streg under, at vi i Danmark godt kan tage hensyn til naturen, samtidig med at vi skaber eksportindtægter og arbejdspladser”, siger fødevareminister Dan Jørgensen.

Muslingefiskeriet i Danmark er på en kort årrække blevet en millionforretning med eksport til en række europæiske lande.  Fiskeriet er certificeret som bæredygtigt efter MSC-ordningen, og Fødevareministeriet er i gang med at få den nyligt vedtagne muslingepolitik omsat til virkelighed. Muslingepolitikken sikrer bl.a., at der bliver taget en række bæredygtige hensyn i de områder, hvor der bliver fisket muslinger samtidig med at der sættes fokus på en grøn omstilling af fiskeriet.

Det er Danmarks Naturfredningsforening, der har klaget til EU-Kommissionen over, at Danmark tillader muslingefiskeri i Natura 2000-områderne. Kommissionen har nu efter en årrække endeligt afvist klagen over det danske muslingefiskeri. Danmarks Fiskeriforening og Verdensnaturfonden (WWF) står bag muslingepolitikken.

Klagen fra Danmarks Naturfredningsforening er endeligt afvist af EU-kommissionen

”Nu er sagen lukket af EU-Kommissionen, og muslingepolitikken skal gøres til virkelighed, så vi sikrer udviklingen af dansk muslingefiskeri på lang sigt. Det arbejde er blevet igangsat i samarbejde med de relevante parter”, siger Dan Jørgensen.