Dansk Folkeparti kalder Fiskeriministeren i samråd i Fødevareudvalget
Torsdag den 28. november klokken 12.30 sætter Fiskeriminister Mogens Jensen sig til rette i Miljø- og Fødevareudvalget værelse 2.133

Dansk Folkeparti kalder Fiskeriministeren i samråd i Fødevareudvalget

Torsdag den 28. november klokken 12.30 sætter Fiskeriminister Mogens Jensen sig til rette i Miljø- og Fødevareudvalget, hvor han skal svare på et samrådsspørgsmål, om status for arbejdet med at beskytte den danske del af Nordsøen og Skagerrak mod de negative påvirkninger af fiskeri med bomtrawl.

Bomtrawl, som overvejende benyttes af de hollandske fiskere i farvandet ud for de Nordjyske kyster, ødelægger kystfiskernes fiskeri og muligheden for at leve af fiskeriet. Situationen er tilspidset og flere og flere kystfiskere kræver at bomtrawl ophører og ødelæggelserne stopper øjeblikkeligt.

Forståelsen for denne fiskerimetode er ikke eksisterende hos kystfiskerne, der istedet hellere ser hollænderne og deres bomtrawlere langt væk fra de kystnære områder langs den jyske kyst.

Magtesløse og frustrede fiskere
EU har et mål om bæredygtigt fiskeri, men samtidig er det så åbenbart helt umuligt at forbyde eller i det mindste begrænse et bomtrawl-fiskeri, der så tydeligt er ødelæggende for det fiskeri vi har her.

Derfor imødeses samrådsspørgsmålene fra René Christensen (DF) med stor spænding:

  • Samrådsspørgsmål E lyder; »Vil ministeren give en status for arbejdet med at beskytte den danske del af Nordsøen og Skagerrak mod de negative påvirkninger af fiskeri med bomtrawl, og vil ministeren oplyse ministerens vurdering af udsigterne til at kunne gennemføre tiltag i relevante områder?«
  • Samrådsspørgsmål F lyder; »Vil ministeren give en status for arbejdet med at beskytte de udpegede Natura 2000-om- råder i den danske del af Nordsøen og Skagerrak mod de negative påvirkninger af fiskeri med bomtrawl, og vil ministeren oplyse ministerens vurdering af udsigterne til at kunne gennemføre et forbud mod fiskeri med bomtrawl i de relevante områder?«
  • Samrådsspørgsmål G lyder; »Vil ministeren give en status for arbejdet med at beskytte rev og bufferzoner omkring re- vene i de udpegede Natura 2000-områder i den danske del af Nordsøen og Skagerrak mod de negative påvirkninger af fiskeri med bomtrawl, og vil ministeren oplyse ministe- rens vurdering af udsigterne til at kunne gennemføre et forbud mod fiskeri med bomtrawl i de relevante områder?«