Dansk fiskeri byder den nye fiskeriminister velkommen

Dansk fiskeri byder den nye fiskeriminister velkommen

Formanden for Danmarks Fiskeriforening PO Svend-Erik Andersen hilser den nye fiskeriminister, Eva Kjer Hansen, velkommen.

Han siger i en kommentar i FiskeriTidende, »Vi ser frem til et stærkt samarbejde med den nye minister, som vi jo kender i forvejen. Fiskeriet står overfor en række udfordringer, som vi skal have løst sammen,« pointerer formanden og nævner ved samme lejlighed de to punkter der efter formandens mening er mest presserende:

  • At få afsluttet fiskeripakken
  • At arbejde videre med Eu´s fiskeripolitik og forstærke indsatsen omkring Brexit

I bund og grund er Danmarks Fiskeriforening tilfredse med valget af Eva Kjer Hansen og ikke mindst, at man med valget viser at fiskeriet fortsat har en fremtrædende rolle i minister porteføljen, med valget af en minister der har et stort fokus på fiskeriet.

Det er således tredje gang, at Eva Kjer Hansen får ansvaret for fiskeriområdet, oplyser FiskeriTidende.

De to foregående gange har det været som minister for området i perioden;

    1. november 2007 til og med den 23. oktober 2010
    1. juni 2015 til og med den 29. februar 2016.

Svend-Erik Andersen siger samtidig, på vegne af DFPO, tak til den afgående minister, Karen Ellemann. Tak for indsatsen for fiskeriet siden sin tiltrædelse.