Danmark er rollemodel i ny fiskerireform

Danmark er rollemodel i ny fiskerireform

2012 bliver et meget afgørende år for erhvervsfiskeriets fremtid i Europa. Det er nemlig i 2012, arbejdet på en ny fiskerireform indenfor EU kommer ind i den altafgørende fase.
Danmark er en helt central aktør i det forløb. Fra 1. januar til 30. juni var Danmark formandsland for EU. Danmarks minister for fødevarer, landbrug og fiskeri, Mette Gjerskov (S), var derfor frontkvinde på fiskeriområdet i EU-regi. Det arbejde kulminerede, da EU-landene 12. juni blev enige om grundprincipperne i den nye fiskerireform.

Blandt de centrale principper er et forbud mod udsmid med det såkaldte Discard-ban, omsættelige kvoter i hele EU, bæredygtighed i kvoterne med MSY-regulering og plads til større regionale forskelle blandt EU-landene.

Nu skal Europa-Parlamentets Fiskeriudvalg formelt ind i processen, og der er stadig lang vej, før de gode intentioner bliver til virkelighed. Det fortæller medlem af Europa-parlamentet Ole Christensen (S) til FiskerForum.
” Der er blevet indsendt omkring 2500 ændringsforslag, og det beviser jo meget godt, at det er noget, som betyder enormt meget for rigtig mange mennesker. Der er en meget stor bevidsthed omkring det, og det understreger vigtigheden af at lave en god reform. Nu skal der arbejdes grundigt med det, og det er nok ikke før omkring 1. januar 2013, at vi kommer med en indstilling fra Europa-parlamentet”, fortæller Ole Christensen.

Åndssvage regler
Ole Christensen er helt på linje med indstillingen fra Rådet, men når det skal gøres mere håndgribeligt, håber han på fornuftige regler. Her trækker han et eksempel frem i forhold til forbuddet mod udsmid.
” Vi må erkende, at der bliver smidt mange fisk ud på grund af åndssvage regler. Hvis man har fisket kvoten op, må man ikke have mere med ind, og det hænger jo ikke sammen med et forbud mod udsmid. Vi skal helt sikkert have reduceret udsmid af spisefisk, men det skal foregå på en smart måde”, siger Ole Christensen.

Når det skal fra idé til praktisk virkelighed håber han meget på, at både forskere og hverdagens eksperter kan komme til orde.
” Vi skal helt sikkert have organisationerne med på råd, og så skal fiskerne og forskerne også sætte deres præg. Jeg forestiller mig, at biologerne og fiskerne skal snakke sammen, til der kommer hvid røg op af skorstenen”, siger Ole Christensen med henvisning til den sagnomspundne metode, hvorpå der vælges ny pave i den katolske kirke.

Syd og øst langt efter
Med de mange ændringsforslag og de mange forskellige interesser bliver der altså meget at se til i den kommende tid for Ole Sørensen og hans i alt 48 kolleger i Europa-Parlamentets Fiskeriudvalg.
Men selv om de nye regler skal række fra Skagerrak til Middelhavet og tilgodese lande over hele Europa, så er det Ole Sørensens vurdering, at bliver kigget meget mod Danmark.
”Der er ingen tvivl om, at Danmark er en rollemodel og et foregangsland på mange områder. Man er kommet rigtig langt med eksempelvis sporbarhed, og når vi snakker om bæredygtighed i fiskeriet og omsættelige kvoter, så er Danmark langt fremme. Her er der lande i syd og øst, der er langt efter”, siger Ole Sørensen.