Damanakis orientering til EU Parlamentets Fiskeriudvalg.

Damanakis orientering til EU Parlamentets Fiskeriudvalg.

Europa-Parlamentets Fiskeriudvalg afholdt et interparlamentarisk udvalgsmøde med repræsentanter fra de nationale parlamenter, hvor reformen af den fælles fiskeripolitik blev gennemgået.
Fire parlamentarikere fra hver medlemsstat blev inviteret til at deltage i mødet, hvor EU’s Fiskeri Kommissær Maria Damanaki orienterede om de vigtigste elementer i forslagene.

Man havde mødtes sidste gang i oktober 2011 i Fiskeriudvalget og i den mellemliggende periode har Damanaki været rundt og fået en fornemmelse af holdningerne til fiskeri reformen, som forventes fremlagt her til efteråret.

Damanaki kunne fortælle om en generel enighed om behovet for en reform og at de fleste er overbeviste om, at man er nødt til at skifte til en mere bæredygtig tilgang til fiskeriet og at et godt og varigt økonomisk resultat for branchen og industrien, kun kan komme fra et bæredygtigt fiskeri af gode sunde bestande.

Orienteringen blev fulgt op med en opfordring til parlamentarikerne om at informerer om fiskerireformen i deres respektive parlamenter og gøre en ekstra indsats for at forklare sammenhængene i forslaget, men også komme med nationale indspark til debatten og reformen, blot med og under hensyntagen til ånden og intentionen i Lissabontraktaten.

Damanaki sluttede med en opfordring til først at tænke på – hvad havet er i stand til at producerer og derefter fiske efter det – og ikke omvendt. Jo før denne tankegang vinder indpas desto tidligere vil det gavne vores fiskeri og vores kystsamfund. Så – tænk bæredygtigt og de økonomiske fordele vil komme.
Netop ved at efterleve denne tankegang, har fiskeriet fået ekstra 135 millioner euro i lommen, fra 2011 til 2012 pga. større kvoter og en bedre administration af bestandene. Forventningerne er at dette beløb øges år for år.