Brexit: Hvis britisk farvand lukkes, kan det få uoverkuelige konsekvenser

Brexit: Hvis britisk farvand lukkes, kan det få uoverkuelige konsekvenser

Selvom det er et mindre antal danske fiskere, der sidder på det danske fiskeri i britisk farvand, skal man ikke undervurderer betydningen af et fuldstændigt stop her. Det vil ifølge en dansk lektor ved Aalborg Universitet Søren Qvist Eliasen, som dagbladet Børsen har talt med, Få meget store og nærmet uoverskuelige konsekvenser.

Konsekvenserne ved fiskeriet tvinges hjem igen til det mere kystnære, vil give øget og en skærpet konkurrence mellem fiskerne, siger lektoren videre. Mindre fartøjer risikerer simpelthen at blive presset ud og andre steder hen. Samtidig ville det give fiskeindustrien en væsentlig nedgang i tilførelserne af fisk og dermed også en nedgang i omsætningen og indtjeningen, med færre arbejdspladser til følge.

Derfor kæmper Danmark og den danske regering benhårdt og indædt for danske fiskeres fortsatte adgang til det britiske farvand, så et eventuelt slagsmål om dansk fiskefarvand kan undgås. Dagbladet Børsen har opgjort antallet af danske fiskefartøjer som fisker i britisk farvand til 23. De sidder til gengæld på næsten 98 procent af hvad danske fiskere må hente i nabolandet Storbritannien og deres farvand.

»Worst case scenario« vil i tilfælde af en lukning for danske fiskere i britisk farvand, få konsekvenser med færre fiskefartøjer samt økonomisk tilbagegang for forarbejdsningsindustrien på land og en tilsvarende forværret situation for værfter, smede og hele følgeindustrien, der i det væsentligste også holdes igang af fiskeriet.

Eneste trøst er, at EU´s chefforhandler Michel Barnier der for to måneder siden besøgte Fiskerihavnen i Thyborøn, kun fjorten dage senere landede en aftale med UK. Helt nøjagtigt mandag den 19. marts 2018, hvor briterne og EU indgik aftale om en overgangsperiode for Brexit indtil udgangen af 2020. Det betyder at fiskeriet i denne periode har fuld adgang og på lige betingelser som hidtil, til britisk farvand. Aftalen viste samtidig, at EU sætter fiskeriet højt på dagsordenen og man samlet i EU vil sikre EU-landenes og dermed også danske fiskeres historiske rettigheder med fortsat adgang til det, der efter Brexit vil være britisk farvand.